UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!


UAB "Šakių komunalinis ūkis" veiklos 2016 m. ataskaita

UAB "Šakių komunalinis ūkis" 2015 m. veiklos ataskaita

UAB "Šakių komunalinis ūkis" 2015 m. veiklos audito išvada. Įmonės vadovo metinis pranešimas.


balansas.pdf (1.47MB)
balansas.pdf (1.47MB)

2015 m. įmonės balansiniai rodikliai.


UAB "Šakių komunalinis ūkis" 2015 m. III ir IV ketvirčio finansinės (veiklos) ataskaitos. Duomenys neaudituoti.

UAB "Šakių komunalinis ūkis" įstatai