UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!
PAGRINDINĖS UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS:

1.    Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas;

2.    Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra.

Paslaugų įakinius sprendimu Nr. T-366 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 IR  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO“ 2014 m. lapkričio 27 d. patvirtino Šakių rajono savivaldybės taryba:

1.    Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas - 0,0623 Eur (be PVM) už bendrojo naudingo ploto kvadratinį metrą per mėnesį;

2.    Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra - 0,0941 Eur (be PVM) už bendrojo naudingo ploto kvadratinį metrą per mėnesį. 

KAUPIMO FONDO LĖŠŲ APSKAITA:

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ aptarnaujamų daugiabučių namų butų savininkų naudai renka, apskaito ir kaupia depozitinėje (kaupiamojoje ir neliečiamoje trečiųjų šalių) banko sąskaitoje namo Kaupimo fondo lėšas. Šios kaupiamosios įmokos dydį nustato konkretaus namo butų savininkų dauguma,o nesant jų sprendimui – vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, JŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO“ 11. str.: „Iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį taikomas šis minimalus kaupiamosios įmokos tarifas: 11.1. daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/kv. m/mėn. 

BENDROSIOMS REIKMĖMS SUNAUDOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA:

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ taip pat apskaito daugiabučių namų bendrosioms reikmėms sunaudotos elektros energijos duomenis, apmoka už elektros energiją AB LESTO (nuo 2016 m. sausio 1 d.- AB ESSO) nustatytais tarifais.

UAB "Šakių komunalinis ūkis" budinti tarnyba:

Kiti darbai:

UAB "Šakių komunalinis ūkis" pagal užsakymą atlieka ir bendrastatybinius darbus (smulkius santechnikos, pastato ar jo dalių remonto, apdailos ir kt.) darbus. Darbų kaina - pagal susitarimą. Dėl paslaugų kreiptis į UAB "Šakių komunalinis ūkis" administraciją darbo metu tel. Nr.: 8-684-49626; el. pašto adresu info@komunalinis.eu.