UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!
PAGRINDINĖS UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS:

1.    Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas;

2.    Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra.

Paslaugų įakinius sprendimu Nr. T-366 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 IR  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO“ 2014 m. lapkričio 27 d. patvirtino Šakių rajono savivaldybės taryba:

1.    Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas - 0,0623 Eur (be PVM) už bendrojo naudingo ploto kvadratinį metrą per mėnesį;

2.    Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra - 0,0941 Eur (be PVM) už bendrojo naudingo ploto kvadratinį metrą per mėnesį. 

KAUPIMO FONDO LĖŠŲ APSKAITA:

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ aptarnaujamų daugiabučių namų butų savininkų naudai renka, apskaito ir kaupia depozitinėje (kaupiamojoje ir neliečiamoje trečiųjų šalių) banko sąskaitoje namo Kaupimo fondo lėšas. Šios kaupiamosios įmokos dydį nustato konkretaus namo butų savininkų dauguma,o nesant jų sprendimui – vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, JŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO“ 11. str.: „Iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį taikomas šis minimalus kaupiamosios įmokos tarifas: 11.1. daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/kv. m/mėn. 

BENDROSIOMS REIKMĖMS SUNAUDOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA:

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ taip pat apskaito daugiabučių namų bendrosioms reikmėms sunaudotos elektros energijos duomenis, apmoka už elektros energiją AB LESTO (nuo 2016 m. sausio 1 d.- AB ESSO) nustatytais tarifais.

KITOS PASLAUGOS:

1.         Minisunkvežimio „MB Sprinter 211 CDI“, 2005 m. laidos, nuoma (su vairuotoju): 0,29 Eur/km (įskaitant PVM).

1.         Automobilio naudojimo pradžia/pabaiga fiksuojama (fiksuojami automobilio spidometro parodymai) išvažiuojant/grįžus juo iš/į įmonės teritorijos.

2.         Jei vairuotojo prastova dėl užsakovo kaltės trunka ilgiau kaip 30 min, už kiekvieną 10 minučių prastovos laikotarpį skaičiuojamas 1,3 Eur papildomas mokestis.

3.         Jei užsakymui tinkamai įgyvendinti (pakrauti – iškrauti; pernešti ir pan.) reikalinga UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbininko (-ų) pagalba, jo (jų) darbas skaičiuojamas po 1,3 Eur už kiekvieną 10 minučių laikotarpį.

2.         Žoliapjovės UMK435E3UEET (su būtina įranga ir darbuotoju) naudojimo įkainis: 9,53 Eur/val (įskaitant PVM).

1.         Pirma paslaugos teikimo valanda dalimis neskaidoma, mažiausias vienkartinės paslaugos įkainis – 9,53 Eur.

2.         Nuo antros valandos paslauga apskaitoma kas pusę valandos, taikant vienam pusvalandžiui 4,77 Eur mokestį.

3.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą Šakių miesto ribose - nemokamas;

4.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą už Šakių miesto ribų – 0,29 Eur/km, bet ne mažiau 3 Eur.

5.         Dėl vejos (žolės) pjovimo galima sudaryti ilgalaikę paslaugos teikimo sutartį.

6.         Jei paslaugos gavėjas pageidauja išvežti nupjautą žolę (veją):

6.1.   Nupjautos vejos (žolės) pridavimas į žaliųjų atliekų surinkimo vietą - 23,37 EUR/tona (su PVM – 28,28 Eur/toną).

6.2.   Išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo vietą (Naikių k. 2, Lukšių sen., prie uždaryto Šakių raj. sav. sąvartyno)- 0,29 Eur/km.

3.         Vejapjovės HRG536C7VKEA IZY (su būtina įranga ir darbuotoju) naudojimo įkainis: 9 Eur/val (įskaitant PVM).

1.         Pirma paslaugos teikimo valanda dalimis neskaidoma, mažiausias vienkartinės paslaugos įkainis – 9 Eur.

2.         Nuo antros valandos paslauga apskaitoma kas pusę valandos, taikant vienam pusvalandžiui 4,5 Eur mokestį.

3.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą Šakių miesto ribose - nemokamas;

4.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą už Šakių miesto ribų – 0,29 Eur/km, bet ne mažiau 3 Eur.

5.         Už suteiktą paslaugą atsiskaitoma pagal kasos pajamų kvitą. Kasos pajamų kvitas, kurį pasirašo paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas, laikomas ir darbų perdavimo – priėmimo dokumentu.

6.         Jei paslaugos gavėjas pageidauja išvežti nupjautą žolę (veją):

6.1.   Nupjautos vejos (žolės) pridavimas į žaliųjų atliekų surinkimo vietą - 23,37 EUR/tona (su PVM – 28,28 Eur/toną).

6.2.   Išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo vietą (Naikių k. 2, Lukšių sen., prie uždaryto Šakių raj. sav. sąvartyno)- 0,29 Eur/km.

Dėl vejos (žolės) pjovimo galima sudaryti ilgalaikę paslaugos teikimo sutartį.

4.         Elektrinio kirstuko Bosch GSH 5 CE Professional naudojimo įkainis (su darbuotoju): 8,32 Eur/val. (įskaitant PVM).

1.         Paslaugos teikimo laikas pradedamas skaičiuoti įmonės darbininkui atvykus į paslaugos teikimo vietą.

2.         Naudojimosi elektros kirstuku laikas apskaitomas:

2.1.   Pirma darbo valanda neskaidoma, įkainis – 8,32 Eur.

2.2.   Antra darbo valanda apskaičiuojama pusės valandos tikslumu, taikomas 4,16 Eur/pusvalandžiui įkainis.

3.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą Šakių miesto ribose - nemokamas;

4.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą už Šakių miesto ribų – 0,29 Eur/km, bet ne mažiau 3 Eur.

5.         Elektros generatorius EP5000/INVGX390+LSA36L7 naudojimo įkainis (be darbuotojo): 4,39 Eur/val (įskaitant PVM)..

1.         Paslaugos teikimo laikas pradedamas skaičiuoti generatorių paėmus iš įmonės patalpų, baigiamas skaičiuoti generatorių grąžinus ir pasirašius grąžinimo žurnale.

2.         Naudojimosi generatoriumi laikas apskaitomas valandos tikslumu.

3.         Naudojant generatorių daugiau kaip 8 val. (bet ne daugiau 24 val.), taikomas 35,12 Eur įkainis parai.

4.         Generatoriaus atvežimas į paslaugos teikimo vietą Šakių miesto ribose - nemokamas;

5.         Generatoriaus atvežimas į paslaugos teikimo vietą už Šakių miesto ribų – 0,29 Eur/km, bet ne mažiau 3 Eur.

6.         Vandens siurblio WB20XT3DRX naudojimo įkainis (su darbuotoju): 9,53 Eur/val. (įskaitant PVM).

1.         Pirma paslaugos teikimo valanda dalimis neskaidoma, mažiausias vienkartinės paslaugos įkainis – 9,53 Eur.

2.         Nuo antros paslaugos teikimo valandos paslauga apskaitoma kas pusę valandos, taikant vienam pusvalandžiui 4,77 Eur mokestį.

3.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą Šakių miesto ribose - nemokamas;

4.         Atvykimas į paslaugos teikimo vietą už Šakių miesto ribų – 0,29 Eur/km, bet ne mažiau 3 Eur.

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA:

1.         Išduodant elektros generatorių nuomai (be darbuotojo paslaugos), atsakingas už įrangos išdavimą UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojas patikrina, ar įrankis veikia.

2.         Priimant elektros generatorių iš kliento, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojas patikrina, ar įrankis veikia, ir atlieka įrašą įrangos išdavimo – priėmimo žurnale (priedas Nr. 2).

3.         Bet kuri iš 1.-6. Punkte išvardintų UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikiamų papildomų paslaugų (minisunkvežimio nuoma, įrangos (su darbuotoju ar be darbuotojo) nuoma) teikiama tik gavus raštišką paslaugos gavėjo prašymą.

4.         Bet kuri iš 1.-6. Punkte išvardintų UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikiamų papildomų paslaugų (minisunkvežimio nuoma, įrangos (su darbuotoju ar be darbuotojo) nuoma) teikiama tik tokiu atveju, jei šios paslaugos tuo momentu nereikia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ tiesioginėms veikloms įgyvendinti.


UAB "Šakių komunalinis ūkis" budinti tarnyba:

Kiti darbai:

UAB "Šakių komunalinis ūkis" pagal užsakymą atlieka ir bendrastatybinius darbus (smulkius santechnikos, pastato ar jo dalių remonto, apdailos ir kt.) darbus. Darbų kaina - pagal susitarimą. Dėl paslaugų kreiptis į UAB "Šakių komunalinis ūkis" administraciją darbo metu tel. Nr.: 8-684-49626; el. pašto adresu info@komunalinis.eu.   

 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Kęstučio g. 54, Šakiai, LT-71139

į.k. 303503383

PVM kodas LT100009084215

tel. Nr. +370 684 49626

el.paštas: info@komunalinis.eu


Įkurta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 28 d.