UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!

SVARBI INFORMACIJA!

Nuo 2018 m. gegužės 28 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktoriaus pareigas eina Algirdas Naujokaitis.

Visais klausimais dėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ veiklos kreiptis tel. Nr. 8-645 70053 arba el. paštu info@komunalinis.eu.

ŠAKIŲ ROTUŠĖS STOGELIŲ REMONTO DARBAI

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Šakių rajono savivaldybės administracijos užsakymu atlieka Šakių rotušės įėjimo stogelių remonto darbus: keičiama susidėvėjusi polikarbonato (10  mm storio) stogelių danga; plaunamos pastato sienos; atliekamas smulkus metalinių stogelių konstrukcijų remontas.

Senoji stogelių polikarbonato danga daugelyje vietų buvo pažeista fiziškai; nesant sumontuotų polikarbonato plokščių galuose „kvėpuojančių“ sandarinimo juostų, danga buvo apsamanojusi ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Stogelio, esančio virš laiptų į rūsyje veikiantį sporto klubą „Fortūna“, netinkamai buvo suformuoti stogelio ir pastato palangių sandūrų nuolydžiai. 

KAIP KOLŪKINIS POŽIŪRIS VIRSTA „KVAPNIU“ GYVENIMU

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal paslaugų teikimo sutartį ėmėsi vieno iš „kvapniausių“ darbų per visą įmonės gyvavimo laikotarpį – kapitalinio vieno iš Šakių miesto daugiabučių namų buitinės kanalizacijos vamzdyno remonto. Name nuo seno veikia namo butų savininkų bendrija, tačiau net plika akimi matėsi, kad bent kiek rimtesnio požiūrio į bendrąją namo nuosavybę ilgus metus čia nebūta nė kvapo.

Situacija, pradėjus remonto darbus, buvo tragiška: daugelyje vietų sutrūkę seni sutrūniję „špižiniai“ kanalizacijos magistraliniai vamzdžiai; buitinės nuotekos iš magistralinių stovų tiesiog tekėjo ant namo rūsio patalpų grindų (arba tiksliau – to daikto, kuris turėtų vadintis grindimis); normaliai nefunkcionavo kanalizacijos vamzdyno išvadas iš namo į paskirstymo šulinį;  net plika akimi matėsi, kad supuvę ne tik kanalizacijos vamzdžiai, bet ir geriamojo vandens tiekimo vamzdynas, per namą einančio magistralinio šildymo tiekimo vamzdyno atskiros dalys.

Remonto darbų pradžia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojams buvo itin kvapni: iš namo rūsio patalpų teko išsiurbti per 3 kub. metrus „užrūgusio“ fekalo nuosėdų; padaryti laikinus buitinių nuotekų, tekančių iš namo butų vos ne už darbininkų kalnierių, surinkimo šulinėlius. Ir tik po to buvo galima imtis magistralinio vamzdyno remonto darbų. Darbus dar apsunkina tai, kad nėra tiksliai aiški kanalizacijos nuotekų ištekėjimo iš namo į magistralinius Šakių miesto vamzdynus sistema: nėra išlikusių jokių inžinerinių planų ir brėžinių; ne visi vizualiai aptikti tarpiniai ištekėjimo šuliniai yra veikiantys.

Tad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ šiame name teks ne tik pakeisti buitinių nuotekų magistralinį vamzdyną, bet ir įrengti naują ištaką į paskirstymo šulinėlius lauke. Tikėtina, kad atstatomuosius darbus magistraliniame vamzdyne turės atlikti ir šilumininkai – sukiužę vamzdžiai bet kada gali trūkti.

Šiuos darbus planuojama atlikti per vieną mėnesį.

ATLIKTA REKONSTRUKCIJA LOPŠELYJE – DARŽELYJE „BERŽELIS“

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal paslaugų teikimo sutartį atliko Šakių lopšelio – darželio vieno iš korpusų vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdyno rekonstrukcijos darbus. Pakeisti visi seni geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų kanalizavimo vamzdynai; sumontuota būtina tinkamam šių vamzdynų sistemų veikimui įranga. Darbų vertė – 5 239,50 Eur.  

RENOVUOTAS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO STOGAS KIDULIUOSE

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal Kultūros paveldo departamento Marijampolės padalinio reikalavimą atliko daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose stogo dalies kapitalinį remontą. Į kultūros paveldo objektų sąrašą įtraukto pastato stogas po gaisro keletą metų buvo netinkamos būklės, gadino namo stogo konstrukcijas, sienas; jau ne vienerius metus buvo būtinas kapitalinis šio stogo remontas. Darbus sunkino tai, kad tokiame objekte buvo būtina paisyti Kultūros paveldo departamento reikalavimų ir kiek įmanoma išlaikyti stogo konstrukcijos ir stogo dangos autentiškumą. Vien pakeisti molinių čerpių stogo dangos dalį nepakako – per keletą metų nesant stogo dangai buvo stipriai apgadintos stogo konstrukcijos, perdanga, buvo būtina atlikti nemažai kitų parengiamųjų darbų. Darbai buvo atlikti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pajėgomis ir lėšomis, darbų kaštus padengti turės namo butų savininkai proporcingai jų valdomam naudingajam plotui. 

UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ KASMETINĖS ATOSTOGOS

Inžinierius Giedrius Pulokas atostogauja nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

 Visais klausimais, susijusiais su UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikiamomis paslaugomis, darbo metu kreiptis tel. +370 684 49626; el. paštu info@komunalinis.eu.

    

Ne darbo metu, švenčių ir savaitgalio dienomis, dėl gedimų inžinerinėse namo sistemose kreiptis į budintį darbuotoją tel. +370 672 90133. 

VYKSTA KANALIZACIJOS STOVO REMONTO DARBAI

2017 m. liepos 17 d. Vadovaujantis besikartojančiais gedimais, techninės apžiūros aktu Nr. TAN 2017/07/04-63, UAB "Šakių komunalinis ūkis" daugiabučiame name V.Kudirkos g. 76 Šakiuose atlieka fekalinės kanalizacijos magistralinio vamzdyno (dalies) keitimo darbus. Darbams bus panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos.  

SAVAVALIŠKŲ VEIKSMŲ PASEKMĖS

Pirmąjį liepos savaitgalį UAB „Šakių komunalinis ūkis“ budintys techniniai darbuotojai skubėjo likviduoti buitinių nuotekų gedimo į daugiabutį namą Jaunystės g. 4 Šakiuose. Šiame name paskutinėmis birželio dienomis įmonės darbininkai atliko vieno iš buitinių nuotekų kanalizacijos stovų (dalies stovo) keitimo darbus.

Užsikimšus nuotekų vamzdynui savaitgalį, gedimo likviduoti atvykusiems įmonės darbininkams pirmiausia reikėjo išklausyti kaltinimų tiradą iš buto, kuris pateko į šio gedimo epicentrą, savininkų. Įmonės darbuotojai kaltinti tuo, kad vamzdynų remonto metu patys primetė atliekų į vamzdyną, kuris dėl šių veiksmų esą ir užsikimšo savaitgalį.

Tačiau revizuojant visus galimus vamzdyno užsikimšo taškus, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbininkai nustatė, kad vienoje iš vamzdyno ardomųjų dalių nenustatytu metu buvo savavališkai „sumontuota“ stambesnių buitinių atliekų, kurias dažnai daugiabučių namų gyventojai meta į kanalizacijos nuotekų vamzdyną, „gaudyklė“: prie metalinės vamzdžio dalies pritvirtinti vielos kabliai. Būtent šioje vietoje, atidarius vamzdyno vietą, ir rastas visas „turtas“, užkimšęs magistralinį nuotekų vamzdyno stovą: visas kuokštas drėgnų servetėlių, kurios vandenyje nesutirpsta, bei kitokiu stambių atliekų. Kurios, tikėtina, buvo naudojamos valant kažkurio iš butų patalpas ir vėliau sumestos tiesiog į vamzdyną.

Nors UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojai periodiškai perspėja daugiabučių namų butų savininkus dėl naudojimosi bendruoju namo turtu, tačiau problemų, ypač buitinių nuotekų vamzdynuose, nemažėja: vamzdynuose randami ir įvairūs savavališki „patobulinimai“, ir vandenyje netirpstančių daiktų, net žaislinių kamuolių.     

DARBAI ATLIEKAMI IŠ KAUPIMO FONDO LĖŠŲ

Vadovaujantis daugkartiniais pranešimais apie problemas buitinių nuotekų vamzdyne; UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2017 m. birželio 29 d. atliktos neeilinės techninės apžiūros duomenimis (akto Nr. TAN 2017/06/29-60), daugiabučiame name Jaunystės takas 4 Šakiuose atliekami vieno iš buitinių nuotekų magistralinio vamzdyno stovų keitimo darbai. Vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7. ir 12 skyrių nuostatomis, darbams atlikti naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

GAL PAVYZDYS ĮKVĖPS IR KITŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ SAVININKUS?

Nors Gelgaudiškyje daugiabučių namų kvartalo namai yra vieni naujausių rajone, tačiau bėdų juose – apstu. Ypač su buitinių nuotekų vamzdynu. Viena didesnių problemų per eilę metų susiklostė ir daugiabučiame name Mokyklos g. 20A: ėmė dažnėti pranešimų UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apie bėdas buitinių nuotekų vamzdynuose. Atlikus išsamią situacijos analizę, nustatyta, kad bėdos ne tik kiūžtančiuose magistralinių kanalizacijos vamzdynų stovuose, bet ir vamzdyno ištakose į magistralines miestelio trasas. Gyventojų pritarimu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ėmėsi kapitalinės buitinių nuotekų vamzdyno renovacijos.

Darbų eigoje namo rūsyje pakloti nauji nuotekų vamzdynai, padaryti nauji išvadai į magistralinio nuotekų vamzdyno šulinius; paruoštos vietos būsimiems naujiems magistralinių vamzdynų stovų vamzdžiams. Šie vieni didžiausių darbų, kuriuos prižiūrimuose namuose atliko UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kainuos apie 3-4 tūkst. Eurų. Jų finansavimui bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

        

Tikimasi, kad šio daugiabučio namo butų savininkų sprendimas taps geru pavyzdžiu kitiems daugiabučiams, kuriuose seni ketiniai buitinių nuotekų vamzdynai taip pat jau atgyvenę fiziškai ir morališkai. 

V.KUDIRKOS G. 23 KUDIRKOS NAUMIESTYJE VYKSTA ATSTATOMIEJI DARBAI

2017 m. birželio 15 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis daugiabučio namo Vytauto g. 23 Kudirkos Naumiestyje techninės apžiūros aktu Nr. TAN2017/06/06/15-57, situacijos stebėjimo duomenimis, įvertinus namo bendrosios elektros instaliacijos būklę, nustatyta, kad namo bendrojo naudojimo elektros instaliacijos būklė yra avarinė ir ją būtina kapitaliai renovuoti. Vadovaujantis Daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo nuostatų 7.7. ir 12 str., tai yra atstatomieji darbai, jiems bus naudojamos daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšos.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS UŽTVIRTINO UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEISUMĄ

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui daugiabučio namo Šaulių g. 18 vieno iš butų savininkė teikė kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 8 d. sprendimo peržiūrėjimo ir prašymo sustabdyti šio teismo sprendimo vykdymą. Kauno apygardos teismas tąkart pripažino teisėtu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ieškinį (atstovaujant kitiems šio daugiabučio namo butų savininkams), ir įpareigojo A.M.J. įleisti darbų rangovus atlikti jos bute su daugiabučio namo renovacijos (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusius darbus.

Tačiau A.M.J. planuotą darbų dieną – 2017 m. birželio 1 d.- atsisakė vykdyti Kauno apygardos teismo sprendimą, į savo butą neįleido nei UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojų, nei darbus atlikti atvykusių rangovų atstovų. Motyvuodama tuo, kad skųs šį Kauno apygardos teismo sprendimą.

2017 m. birželio 13 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį – atmesti A.M.J. kasacinį skundą kaip nepagrįstą. Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Pastaruoju metu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sulaukia nemažai telefono skambučių, kuriais rajono gyventojai ieško informacijos apie buitinių atliekų surinkimą; klausia apie įvairius tam reikalingus dokumentus; domisi atliekų surinkimo tvarka.

Informuojame, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neteikia ir neturi tokios informacijos. O buitinių atliekų surinkimo klausimais reikia kreiptis į UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRĄ, Klientų aptarnavimo skyrių Šakiuose adresas: Sodų g. 15, LT-71136, Šakiai; tel./faks. (8 345) 51 030, el.p. sakiai@maatc.lt.

SOCIALINĖS PASKIRTIES NAMO PROBLEMOS NESIBAIGIA

2017 m. birželio 8 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo pranešimą, kad daugiabučiame name Kęstučio g. 21 Šakiuose (naujausias daugiabutis mieste, socialinės paskirties namas) skęstą rūsio patalpos. Nuvykus į vietą paaiškėjo, kad per visą namo rūsio plotą yra prisikaupę keletas centimetrų gruntinio vandens. Vanduo (tai jau buvo įrodyta ne kartą) sunkiasi pro nesandarumus prastai izoliuotuose pamatuose. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ tądien atlikto išsamią neeilinę techninę šio daugiabučio namo apžiūrą ir pradėjo rengti eilinį reikalavimą darbų rangovui – UAB „Rūdupis“. Kuris apie visas šios problemas ne kartą informuotas, netgi prisiėmė įsipareigojimus pašalinti dar 2016 m. liepos 13 d. vykusios statinio defektų apžiūros metu užfiksuotas problemas. Viena kurių susijusi su prastu namo išorės drenažo sistemos funkcionavimu ir galimai prasta namo pamatų hidroizoliacija.

Jau kitą dieną, t.y. birželio 9-ąją, prie šio daugiabučio namo susirinko UAB „Šakių vandenys“, Šakių rajono savivaldybės administracijos, darbų rangovo UAB „Rūdupis“ atstovai. Preliminariai buvo nustatyta, kad tinkamai nefunkcionuoja ne tik namo drenažo sistema, bet ir namo automobilių aikštelėje sumontuota namo naftos produktų „gaudyklė“. Dėl šių priežasčių nedrenuojamas paviršinio vandens perteklius per namo pamatų hidroizoliacijos nesandarumus sunkiasi į namo rūsį. Eilinį kartą šias namo statybos metu pražiūrėtas problemas tądien buvo stengiamasi suversti ant UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (t.y. ant visų namo butų nuomininkų, kurie moka mokesčius už namo bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimą ir administravimą) pečių.

Tačiau UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neprisiėmė ir neprisiims atsakomybės už tai, kad per daugiau nei 6-erius šio daugiabučio namo eksploatavimo metus darbų rangovas – UAB „Rūdupis“ – niekaip neišsprendžia pogarantinių problemų. Kurios visos yra surašytos oficialiame Statinio defektų apžiūros akte Nr. 1 (apžiūra vyko 2016 m. liepos 13 d.). Tarp įvardintų problemų įvardinta netinkama namo pamatų hidroizoliacija ir neveikianti (arba sugedusi) namo drenažo sistema.

Neoficialiais duomenimis, jau birželio 9 d. paaiškėjo ir galima visos aukščiau įvardintos problemos priežastis: netinkamai ir (gali būti) nesilaikant technologinių reikalavimų sumontuota paviršinio vandens surinkimo ir naftos produktų valymo sistema.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 2017 m. birželio 12 d. dar kartą apsilankius šiame daugiabučiame name, paaiškėjo, kad neveiksnus yra ir vienoje iš rūsio patalpų sumontuotas hidroforas, patalpų apsėmimo atveju teoriškai galintis automatiškai išsiurbti atsiradusi patalpose vandenį: šios patalpos grindys yra aukščiau visų kitų rūsio patalpų grindų.

VYKSTA KAPITALINIS NUOTEKŲ VAMZDYNŲ REMONTAS

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ daugiabučiame name Mokyklos g. 20a Gelgaudiškyje pradėjo kapitalinius buitinių nuotekų vamzdyno darbus. Dėl prastos situacijos nuotekų vamzdynų į UAB „Šakių komunalinis ūkis“ periodiškai kreipdavosi namo gyventojai: ne kartą teko vykti atkimšti vamzdynuose susidarančius kamščius; tvarkyti atsiveriančių plyšių vamzdžiuose ir kt. ilgalaikių stebėjimų ir techninių apžiūrų metu buvo nustatyta, kad didžiausios problemos gali būti buitinių nuotekų vamzdyno išvade iš namo į pirmuosius tarpinius surinkimo šulinius lauke.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojų spėjimai pasitvirtino: didžiausios problemos slypėjo būtent horizontaliose buitinių nuotekų vamzdynų dalyse; vietomis seni ketiniai vamzdžiai sukiužę, suskilę, į vamzdynus patenka gruntas; ištrupėjusios vamzdžių dalys sudariusios įvairaus dydžio kamščius.

Pradėjus kapitalinį namo nuotekų trasų remontą, susidurta ir su dar viena problema: nesant tinkamiems namo bendro naudojimo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų brėžiniams, vamzdynų atkarpas ir jų kryptis įmanoma aptikti tik ieškojimo būdu. Kas reikalauja papildomo darbo laiko ir finansinių sąnaudų. Dar viena problema – didžioji vamzdynų dalis paklota po grindimis, virš jų yra sumūrytos rūsio sandėliukų pertvaros, sumontuoti laiptai.

Naujus magistralinius vamzdynus UAB „Šakių komunalinis ūkis“, kiek tai įmanoma, montuos patalpų išorėje, kad, gedimo atveju, būtų nesudėtinga ateityje juos tvarkyti ar pakeisti.

UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ATLIKTI DARBAI

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Kudirkos Naumiestyje, senuose, ilgą laiką iš esmės neprižiūrėtuose daugiabučiuose namuose iniciavo senų, pavojų jau kėlusių, elektros energijos tiekimo įvadų keitimo darbus. Atlikus šiuos darbus, iš esmės pertvarkoma ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo poreikiams reikalinga elektros instaliacija: keičiami seni laidai, montuojami nauji automatiniai išjungėjai. Vienas tokių darbų atliktas Dariaus ir Girėno g. 33 name: atvestas naujas namo elektros instaliacijos įvadas; pakeisti visi senieji saugikliai į naujus automatinius išjungėjus, panaikinti nebereikalingi tarpiniai saugikliai. Naujo įvado įvedimas kainavo apie 200 EUR, kiti darbai – dar apie 200 EUR.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal aptarnavimo sutartį su daugiabučio namo Vilkaviškio g. 6 Kudirkos Naumiestyje butų savininkais, namo butų savininkų atstovų prašymu, atliko užlipimo ant stogo liuko keitimo darbus. Senasis liukas buvo visiškai sutrešęs, sutrešusi buvo ir stogo konstrukcija, kurioje šis liukas buvo sumontuotas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagamino ir sumontavo naują išlipimo ant stogo liuką. Darbų atlikimo metu atidengus stogo dangą prie liuko, pastebėta, kad puvinio pažeista visa liuko angos medinė konstrukcija, todėl buvo pakeista ir ji. Šie rekonstrukciniai darbai atsiėjo apie 190 EUR.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal paslaugų teikimo sutartį atlieka Kudirkos Naumiesčio kultūros centro techninės priežiūros darbus. Suderinus su įstaigos vadovybe, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagamino ir sumontavo žiūrovų salės atitvarus (turėklus): šių įrenginių reikėjo dėl žiūrovų saugumo salėje, kurioje sėdimos vietos išdėstytos pakopomis aukštėjančioje salėje. Preliminarūs šių darbų kaštai – apie 550 EUR.

Bemaž 18 metų socialiniame būste Kudirkos Naumiestyje gyvenusi, sąžiningai mokesčius mokėdavusi viena iš Tilto g. 7 namo Kudirkos Naumiestyje gyventojų pagaliau pajus ir modernaus gyvenimo malonumus. Garbaus amžiaus moters gyvenamame bute UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sumontavo geriamojo vandens įvadą, buitinių nuotekų kanalizacijos vamzdyną, įrengė tualetą. Nors butas, už kurį mokesčius moteris sąžiningai mokėjo visą jame gyventą laiką, priklauso Kudirkos Naumiesčio seniūnijai, buto gyventoja nesibaidė pati susimokėti savo lėšas už šiuos darbus. Preliminariu skaičiavimu, „modernumo“ įrengimas šiame bute atsiėjo apie 450 EUR.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Sintautuose, daugiabučiame name P.Vaičaičio g. 33, butų savininkų prašymu įrengė naujas sandarias lauko duris ir apsauginį stogelį virš jų. Durų ir atliktų darbų kaina sudaro apie 400 EUR.

Vadovaujantis butų savininkų daugumos prašymu, naujos sandarios durys nupirktos ir sumontuotos ir daugiabučiame name Vytauto g. 10 Šakiuose. Durys ir atlikti darbai įkainoti apie 700 EUR.

VYKDOMI STOGO LIUKO KEITIMO DARBAI

2017 m. birželio 5 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ daugiabučiame name Mokyklos g. 20a Gelgaudiškyje atliks stogo liuko keitimo darbus. Neeilinės apžiūros metu (apžiūros aktas Nr. TAN 2017/05/23-49) nustatyta, kad stogo liukas yra fiziškai susidėvėjęs, per jį į namo vidų patenka atmosferiniai krituliai, sukiužęs stogo liukas kelia pavojų namo gyventojams. Vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7. ir 12 str., priimtas sprendimas seną stogo liuką pakeisti nauju, tam panaudojant namo Kaupimo fondo lėšas. Darbus atliks UAB „Šakių komunalinis ūkis“.

VYKDOMI DARBAI ŠAULIŲ G. 2 ŠAKIUOSE

2017 m. birželio 1 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis neeilinės apžiūros metus nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis (akto Nr. TAN 2017/01/30-16), atlieka namo buitinių nuotekų stovo keitimo darbus. Vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7 str. ir 12 str., darbai laikomi atstatomaisiais, jiems bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ periodiškai sulaukia klausimų, kodėl sąskaitos už prievolines daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės paslaugas siunčiamos net tų asmenų, kurie jau kuris laikas išėję Anapilin, vardu.

Informuojame, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ savo veikloje vadovaujasi pagrindiniu dokumentu – VĮ Registrų centras išduotu dokumentu „Butų (patalpų) sąrašas pastate“. Tai yra oficialus dokumentas, nurodantis, kas yra konkretaus buto (patalpos) savininkas. VĮ Registrų centras, jei į šią valstybinę įstaigą nesikreipia mirusio asmens turto paveldėtojai, savarankiškai nefiksuoja jokių aplinkybių ir vadovaujasi turimais dokumentais apie buto (patalpų) savininkus. Tokią informaciją oficialiu dokumentu suteikia ir institucijoms, kurios tokias paslaugas užsako.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, administruojant daugiabučių namų bendrąją dalinę nuosavybę, vadovaujasi LR civilinio kodekso nuostatomis, kuriose nurodoma: visi daugiabučio namo butų (patalpų) savininkai (taip, kaip nurodyta oficialiuose dokumentuose) yra daugiabučio namo bendrasavininkai; tad jų atžvilgiu ir nukreipiami visi mokestiniai bei kitokio pobūdžio pranešimai.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nesklandumų teikiant prievolines paslaugas patiria ne tik tais atvejais, kai tikrasis buto (patalpos) savininkas jau būna išėjęs Anapilin, bet ir tais atvejais, kai butu (patalpa) daugiabučiame name naudojamasi „nuo seno“: būstą gavus iš šiuo metu jau neegzistuojančio juridinio asmens, ar įsikėlus į butą (patalpą) kitomis aplinkybėmis. Atskirais atvejais, kai butu (patalpa) naudojasi kiti asmenys nei nurodoma VĮ Registrų centras dokumentuose, atsakingą už mokestines prievoles asmenį įmanoma nustatyti pagal to asmens mokamus mokesčius kitoms komunalinių paslaugų įmonėms. Arba į įmonę kreipiasi patys asmenys, gyvenantys konkrečiame bute (patalpoje); arba asmenys, kurie susitvarkė/tvarkosi Anapilin išėjusio asmens turto perėmimo dokumentus.

Nesant nė vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių ir neturint jokios informacijos, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nelieka nieko kito, kaip adresuoti mokestinius pranešimus net Anapilin iškeliavusių asmenų vardu.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, atsiradus aukščiau minėtoms aplinkybėms, prašo Anapilin iškeliavusių asmenų vardu oficialiai registruoto nekilnojamojo turto naudotojus/perėmėjus kuo skubiau informuoti apie esamą realią situaciją.

PLANUOJAMI DARBAI DRAUGYSTĖS TAKAS 1 ŠAKIUOSE

2017 m. birželio 25 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojai neeilinės apžiūros metu (apžiūros aktas TAN 2017/05/23-49) nustatė, kad stogo liukas yra avarinės būklės. Remiantis tuo, UAB ,,Šakių komunalinis ūkis” atliks stogo liuko gamybos ir keitimo darbus.

Vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7 str. ir 12 str., tai yra būtinos priemonės. Stogo liuko gamyba ir keitimas priskiriamas atstatomiesiems darbams, už medžiagas ir darbams apmokėti bus panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos.

DARBAI VYTAUTO G. 10 ŠAKIUOSE

2017 m. gegužės 24 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja daugiabučio namo Vytauto g. 10 Šakiuose butų savininkus, kad name atliekami bendrojo naudojimo patalpose esančių magistralinių elektros tinklų automatinių išjungėjų keitimo darbai.

Vadovaujantis Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.7. str. ir 4 str., šie darbai laikomi atstatomaisiais, jiems bus panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos. Imtis šių darbų buvo būtina dėl besikartojančių gedimų elektros instaliacijoje ir dėl nesaugių, morališkai ir fiziškai susidėvėjusių seno modelio elektros išjungėjų.

KULTŪROS PAVELDUI – YPATINGAS INSTITUCIJŲ DĖMESYS

Tarp UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administruojamų daugiabučių namų yra ir namas Kiduliuose, Nemuno g. 59. Šis daugiabutis namas laikomas buvusio Kidulių dvaro ansamblio dalimi, ir yra saugomas valstybės. Saugojimo funkciją įgyvendina Kultūros paveldo departamentas, kuriam Šakių rajone atstovauja Marijampolės skyriaus specialistai.

Ilgus metus ši daugiabutis namas, kaip ir dauguma buvusio Kidulių dvaro pastatų, buvo eksploatuojamas praktiškai nesaugant jo ne tik kaip kultūros paveldo objekto, bet ir kaip pastato: iš šešių šiame daugiabučiame name esančių butų tik mažesniosios dalies savininkai vienaip ar kitaip rūpinosi ne tik savo butais, bet ir dalimi šio namo bendrųjų konstrukcijų.

Negana to, vieno iš butų gyventojas prieš keletą metų sukėlė savo bute gaisrą. Suniokotas buvo ne tik jo asmeninis turtas, bet ir bendroji namo konstrukcija – stogas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, nuo 2016 m. pradžios įgavusi prievolę administruoti šio daugiabučio namo bendrąją dalinę nuosavybę,  neturi jokios tikros informacijos, ar dėl šio gaisro kas nors jo kaltininkui pareiškė materialinį ieškinį. Šios informacijos nesuteikė ir Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus specialistai. Tik pastarieji dar šių metų vasario 1 d. pateikė UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ultimatyvų reikalavimą: iki šių metų rugpjūčio sutvarkyti (laikantis Kultūros paveldo departamento specialistų nurodymų) sudegusią namo stogo dalį, užsandarinti namo stogo kraigą.

Griežti Kultūros paveldo departamento reikalavimai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nepalieka kitos išeities, kaip tik imtis atstatomųjų darbų savo sąskaita, o šių darbų sąnaudas išdalinti visų namo butų savininkams pagal jų šiame daugiabučiame name valdomą plotą. Tačiau problema dėl to nesumažėja: minimaliausiais skaičiavimais, teks rekonstruoti apie 80 kv. m. seno stogo; teks ieškoti šiam stogui tinkančių molinių čerpių; teks keisti dalį senos, supuvusios ir apdegusios stogo konstrukcijos medienos.

Visa tai kainuos ne mažiau kaip 2-3 tūkst. Eur. Nors šio daugiabučio namo butų savininkai linkę mokėti jiems priskaičiuojamus namo administravimo ir išlaikymo mokesčius, per metus sukaupiamos tik nedidelės sumos.

Tačiau pasirinkimo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neturi: 2017 m. gegužės 19 d. gautas pakartotinis Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus raštas, įpareigojantis imtis darbų ir nurodantis, kad vienintelis šių darbų finansavimo altinis – tik namo butų savininkai.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Suaktyvėjus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesams, darbo, panašu, imasi ir sukčiai. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ sulaukė pranešimų, kad daugiabučių namų butų savininkams skambina „specialistai“, kurie esą planuoja atvykti pas daugiabučių namų gyventojus „išmatuoti senų langų varžą“.

Informuojame, kad jokie specialistai nei UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nurodymu ar pavedimu, nei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus atliekančių darbų rangovų iniciatyva ar pavedimu butų savininkams neskambina, ir jokių langų varžų matuoti neplanuoja. Tikėtina, kad taip potencialių aukų ieško sukčiai.

Apie bet kokius darbus, susijusius su būtinybe patekti į vieną ar kitą daugiabučio namo butą, namo butų savininkai informuojami raštu skelbimų forma arba žodžiu IŠ ANKSTO. Bet kokiu atveju, kilus bent menkiausiam įtarimui, bet kurio daugiabučio namo butų savininkas turėtų pareikalauti besikreipiančio specialisto darbo pažymėjimo; žinoti, kad darbuotojai savo pareigas atlieka tik darbo metu; esant bent menkiausiam klausimui, reikėtų paskambinti mob. tel. +370 684 49626 į UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administraciją.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“

Administracija

ŠAKIAI IR KAUNAS. SKIRTINGI POŽIŪRIAI Į PASLAUGŲ ĮMONES

Pastaruosius metus UAB „Šakių komunalinis ūkis“, kurios visas akcijas valdo Šakių rajono savivaldybė, periodiškai įtraukiama į daug laiko ir žmogiškųjų išteklių sąnaudų reikalaujančius viešus ir ne viešus aiškinimusis: ir dėl įmonės veiklos pelningumo, ir dėl teikiamų paslaugų teisėtumo, ir dėl įmonės vadovo gebėjimų/negebėjimų tvarkytis su pavestomis pareigomis. Dėl to savivaldybės įmonė patiria ne tik finansinių, bet ir moralinių praradimų. Kas visų pirma kenkia įmonės paslaugų gavėjams.

Kiek kitaip su savo įmone elgiasi Kauno miesto valdžia. UAB Kauno butų ūkis – vienintelė daugiabučius administruojanti bendrovė Kaune, kurios visas akcijas valdo Kauno miesto savivaldybė. Kauniečiai aiškiai laikosi pagrindinio principo: bendrovės misija nukreipta ne į pelno siekimą bet kokiomis priemonėmis, o stengiamasi operatyviai, kuo palankesnėmis sąlygomis ir kuo patrauklesnėmis kainomis teikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į jų interesus.

Daugiau - http://www.kaunas.lt/2017/05/naujienos/kaip-uztikrinti-teisinga-pastatu-prieziura/

TEISMAS NUTARĖ: DAUGUMOS SPRENDIMAS YRA AUKŠČIAU VISKO

2017 m. gegužės 8 d. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2A-230-390/2017 ir panaikino Šakių rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmesti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (veikusio daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos vardu) reikalavimai, susiję su prievole vieno buto savininkei. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija įpareigojo A.M.J. privaloma tvarka leisti jos bute atlikti visus privalomus su namo atnaujinimu (modernizavimu) susijusius darbus.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš trijų teisėjų, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apeliacinį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-506-443/2016. UAB „Šakių komunalinis ūkis” pateikė civilinį ieškinį A.M.J. dėl įpareigojimo leisti atlikti renovacijos (modernizavimo) darbus privačios nuosavybės teise valdomose jos patalpose (bute).

 UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos pavedimu) ieškiniu prašė:

1) įpareigoti atsakovę A.M.J ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas rangovams pakeisti atsakovei privačios nuosavybės teise priklausančiame bute senus langus į naujus plastikinius langus, numatytus renovacijos (modernizavimo) techniniame projekte;

2) įpareigoti A.M.J. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas rangovams pakeisti seno geriamojo vandens vamzdyno dalį bei nuotekų šalinimo magistralinio vamzdyno dalį, esančią atsakovei privačios nuosavybės teise priklausančiame bute, kaip numatyta techniniame projekte;

3) priteisti iš A.M.J. bylinėjimosi išlaidas.

Daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose atnaujinimas (modernizavimas) prasidėjo 2014 m. rugpjūčio 13 d. Daugiabutyje buvo  pakeisti seni mediniai langai ir balkonų durys į naujus plastikinius langus su vienos kameros stiklo paketu, pakeisti šilto ir šalto vandens tiekimo sistemos vamzdynai ir fekalinės kanalizacijos sistemos vamzdynai, atlikti patalpų šildymo sistemos atnaujinimo darbai, pakeistas ir apšiltintas namo stogas, sienos, pamatai. 2015 m. birželio 15 d. pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.

Tačiau A.M.J. per visą statybos darbų laikotarpį nesutiko ir neleido jai nuosavybės teise priklausančiame bute montuoti plastikinių langų ir plastmasinių vamzdžių, motyvuodama, kad jie kenkia jos sveikatai. Todėl, atlikus namo renovaciją, liko nepakeisti atsakovės buto langai ir šilto ir šalto vandens tiekimo sistemos vamzdynai ir fekalinės kanalizacijos sistemos vamzdynai. Tai neleido visam daugiabučiam namui tikėtis geresnės energetinio naudingumo klasės, kas, atlikus visus darbus A.M.J. bute, tikėtina, būtų sudarę tam sąlygas.

Nesutikdami su tokia kaimynės savivale, 2015 m. spalio 8 d. vykusiame daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime (dalyvavo 26 balso teisę turintys butų savininkai, kas sudaro 57,8 proc. visų balsų), kaimynai vienbalsiai nusprendė neleisti/nepritarti, kad būtų palikti A.M.J. buto seni langai ir atsakovės buto ribose esantis senas vamzdynas.

Tačiau visos šios aplinkybės Šakių rajono apylinkės teisme nebuvo priimtos už gryną pinigą: 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (t.y. daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos) ieškinį atmetė.

Teikiant apeliaciją Kauno apygardos teismui, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ apeliavo į pagrindinį dokumentą – LR civilinį kodeksą, kuris aiškiai nurodo daugiabučio namo bendraturčių teises ir pareigas, o taip pat ir bendraturčių daugumos sprendimų viršenybę. O namo butų savininkų dauguma 2015 m. spalio 8 d. daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime 57,8 proc. visų daugiabučio butų savininkų sprendimu nusprendė neleisti/nepritarti, kad būtų palikti A.M.J. bute seni langai ir jos buto ribose esantis senas vamzdynas. Šakių rajono apylinkės teismas, spręsdamas dėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ reikalavimų pagrįstumo, šių aplinkybių visai neanalizavo ir nevertino.

Šakių rajono apylinkės teismas manė, kad dėl A.M.J. priešiškumo kaimynų valiai jos bute nepakeisti seni sukiužę geriamojo vandens ir buitinių nuotekų šalinimo vamzdynai neturės įtakos kokybiškam visos inžinerinės sistemos darbui, o nekeisti seni mediniai, vėjo perpučiami langai neturės įtakos namo energetinei klasei. Nors būtent daugiabučio namo langai yra vienas iš didžiausius šilumos nuostolius sukeliančių objektų.

Šakių rajono apylinkės teismas pagrindiniu savo sprendimo (priešiško daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos valiai) argumentu laikė tai, kad 2015 m. birželio 15 d. buvo pasirašytas namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos užbaigimo aktas. Nepadėjo nė UAB „Šakių komunalinis ūkis“ argumentai, kad statybos užbaigimo aktas buvo priimtas be A.M.J. bute atliktų darbų siekiant apsaugoti daugiabučio namo gyventojų interesus, kadangi, nepriėmus šio akto, likę namo butų savininkai būtų praradę finansavimą namo renovacijai. Ir visa tai - tik išimtinai dėl atsakovės nepagrįstų pasiteisinimų ir neteisėtų veiksmų nevykdant daugiabučio namo savininkų daugumos priimtų sprendimų: neleidžiant pakeisti jos bute esančius senus langus ir vamzdynus.

Tačiau Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarė, kad Šakių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą būtina panaikinti. Priimtas naujas sprendimas – UAB „Šakių komunalinis ūkis“ (t.y. daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkų daugumos) ieškinį patenkinti.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija savo sprendimu:

1)        įpareigoja A.M.J. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti darbų rangovams pakeisti jos bute senus langus į naujus plastikinius langus, numatytus Daugiabučio renovacijos (modernizavimo) techniniame projekte;

2)        įpareigoti A.M.J. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas rangovams pakeisti seno geriamojo vandens vamzdyno dalį bei nuotekų šalinimo magistralinio vamzdyno dalį, esančią jos bute, kaip numatyta Daugiabučio renovacijos (modernizavimo) techniniame projekte;

3)        Iš A.M.J. priteisti 62 Eur žyminį mokestį bei 500 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Šakių komunalinis ūkis“ naudai.

Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos – 2017 m. gegužės 8 d.

VYTAUTO G. 10 ATLIKTI DURŲ KEITIMO DARBAI

2017 m. balandžio 28 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“, vadovaujantis daugiabučio namo Vytauto g. 10 Šakiuose butų savininkų 2017 m. kovo 15 d. protokoliniu sprendimu Nr. ŠKŪ-3, atliko namo laiptinės durų keitimo darbus (įskaitant durų permontavimo ir angokraščių apdailos darbus). Butų savininkų sprendimu didžiajai daliai darbų kaštų padengti panaudotos namo Kaupimo fondo lėšos (viso 700 Eur). Dalis smulkių darbų atlikta kaip namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbai.

DAUGIABUČIO NAMO VYTAUTO G. 19 ŠAKIUOSE BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

   

2017 m. balandžio 27 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neeilinės techninės apžiūros metu (apžiūros akto Nr. TAN 2017/04/24-43) nustatė, kad namo stogo liukas yra avarinės būklės, esama situacija kenkia namo bendrosioms vidaus konstrukcijoms ir yra nesaugi namo gyventojams. Priimtas sprendimas – pagaminti naują stogo liuką ir jį pakeisti. Darbams ir medžiagoms bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos (vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 3 sk. 7.7. d. ir 4 sk. 12 d. Darbus planuojama atlikti artimiausiu metu. 

VYKS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO VAMZDYNŲ REMONTAS

2017 m. balandžio 24 d. Remiantis UAB „Šakių komunalinis ūkis“ atlikta technine apžiūra (apžiūros aktas Nr. TAN 2017/0411-40), daugiabučiame name Pergalės g. 3 Lukšiuose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ atliks namo geriamojo vandens magistralinių vamzdynų keitimo darbus. Remiantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 3 sk. 7.7. d. ir 4 sk. 12 d., darbams atlikti bus naudojamos namo Kaupimo fondo lėšos.

ATLIEKAMI/ATLIKTI KAPITALINIO REMONTO DARBAI

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pastaruoju metu atliko (planuoja atlikti) darbus, tam naudojant konkretaus daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšas:

1.    Daugiabučio namo Mokyklos g. 12a Gelgaudiškyje laiptinių durų keitimas – preliminari kaina 3 300 Eur;

2.   Daugiabučio namo P.Vaičaičio g. 33 Sintautuose laiptinės durų keitimas ir stogelio sumontavimas – preliminari kaina 400 Eur;

3.   Daugiabučio namo Jaunystės takas 4 Šakiuose magistralinių kanalizacijos vamzdynų remontas (darbų kaina – pagal faktą, juos atlikus);

4.   Daugiabučio namo E.Steponaičio g. 4 Šakiuose kanalizacijos stovo keitimas - (darbų kaina – pagal faktą, juos atlikus);

5.    Daugiabučio namo Mokyklos g. 16 Gelgaudiškyje kanalizacijos stovo keitimas - (darbų kaina – pagal faktą, juos atlikus);

6.   Daugiabučio namo Draugystės takas 3 Šakiuose laiptinių laiptų turėklų remontas – atliktų darbų kaina 128,53 Eur (be PVM).

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ VALDYMAS. KAS LAUKIA 2017 METAIS?

Balandžio 11 d. Vilniuje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Lietuvos būsto rūmų organizuota konferencija „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų valdymas. Kas laukia 2017 metais?". Konferencijoje dalyvavo per 180 Seimo kontrolierių įstaigos, Vyriausybės atstovų apskrityse, savivaldybių, būsto valdytojų ir kitų institucijų ir organizacijų atstovai bei Aplinkos ministerijos būsto skyriaus vedėjas.

Toks konferencijos susidomėjimas galėtų reikšti, kad keičiami teisės aktai, naikinamos ir  keičiamos nuostatos ir taisyklės, stiprinama,  paprastinama, tobulinama teisinė bazė, bet problemų ratas nemažėja, dalykinių, tikslingų susitikimų jau seniai nebuvo, juolab seminarų ir mokymų, atsirado bendravimo vakuumas, žinių stygius, naujienų alkis.  Lankantis savivaldybėse, administruojančiose įmonėse, susitinkant su bendrijų pirmininkais jaučiasi  bendravimo poreikis, pasitarimų ir susitarimų poreikis, paprasto bendravimo poreikis.

Pasikeitė Aplinkos ministerijos vadovybė, todėl  norėtųsi sužinoti Aplinkos ministerijos naujos vadovybės reikalavimus, prioritetus,  užduotis, bendro darbo gaires, bendro darbo principus. Reikia išsiaiškinti situaciją, nusistatyti, kur mes esame, kur link turime eiti, ko siekiame. Trūksta informacijos dėl Valstybės modernizavimo programos tolimesnio įgyvendinimo, ir su ja susieti modernizavimo kiekybiniai ir kokybiniai tikslai, esamų ir būsimų projektų įgyvendinimo perspektyvos, būsto savininkų rėmimas, kompensacijos ir projektų finansavimas. Nėra analizės ir informavimo centro.

Valstybėje nėra patvirtinta ar priimta būsto valdytojų, būsto turėtojų švietimo mokymo programa, nenumatytas ir kvalifikacijos kėlimas, tiksliau jokios švietimo ir mokymo politikos nėra. Šiandieną yra ypač opus būsto valdytojų veiklos kontrolės klausimas. Tai būtina, tai gerai, tačiau kas turi tikrinti, ką turi tikrinti ir kaip turi tikrinti niekas nežino, būsto valdytojams yra keliami kvalifikaciniai reikalavimai, tuo tarpu tikrintojams ne. Todėl kyla kai kurių nesusipratimų dėl vykdomos būsto valdytojų  patikrų, veiklos vertinimų ir skiriamų nuobaudų.  Ir kontrolieriai turi turėti atitinkamą parengimą, turi būti mokomi, ruošiami.

Girdisi iš įvairių Lietuvos vietų visokie gandai apie ruošiamus valdytojų skirstymus ir perskirstymus,   stuburų laužimus ir tai neramina būsto valdytojus. Konferencijos tikslas buvo aptarti darbo rezultatus, veiklą, bėdas ir problemas. Ir ne tik aptarti, bet ir rasti sprendinius. Nei vienos problemos ir klausimo nėra  tokio,  kurio negalima būtų išspręsti. Svarbus noras.

Manome, kad konferencijos tikslas buvo pasiektas.

Konferencijos medžiagą ir LSA pranešimą spaudai galite rasti Lietuvos savivaldybių asociacijos tinklapyje: http://www.lsa.lt/lt/home/8-naujienos/1083-vilniuje-savivaldybiu-atstovai-aptare-daugiabuciu-valdymo-aktualijas

        

Parengė Lietuvos būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis 

UAB "ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS" VEIKLA

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ mažiausiai kartą per metus atlieka profilaktinį daugiabučių namų rūsių tvarkymą. Nors daugiabučių namų butų savininkai periodiškai raštu perspėjami, kad negalima rūsio bendrojo naudojimo patalpose (taip pat ir laiptinėje) kaupti bet kokių atliekų, o ypač – galinčių kelti pavojų namo gyventojų ir svečių sveikatai ar net gyvybei, realybė rodo: dalis butų savininkų ir toliau nepaiso prašymų ir raginimų, tuo pačiu negerbdami tvarką mylinčių kaimynų. Apie tai, kad bus atliekami rūsio bendro naudojimo patalpų tvarkymo ir valymo darbai, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja raštu iš anksto. Deja, atliekų vis vien tenka išgabenta ne vieną ir ne dvi priekabas.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, tarp pagrindinių veiklų prižiūrint įmonės atsakomybėje esančius daugiabučius, teikia ir kitas viešąsias bei privačias paslaugas. Viena jų – medžių genėjimas, medžių tvarkymas, tam panaudojant strėlinį keltuvą. Įmonė disponuoja 17 m. darbinio aukščio strėliniu keltuvu; įmonėje yra atestuotas medžių ir krūmų pjovėjas, galintis dirbti aukštyje.

2017 m. vasario mėn. daugiabučiame name Mokyklos g. 20, Gelgaudiškis, atlikti namo rūsyje esančio magistralinio buitinių nuotekų vamzdyno rekonstrukciniai darbai. Kurį laiką kildavo problemos su buitinių nuotekų šalinimu, kol buvo nustatyta, kad dėl deformacinių veiksnių yra užlūžęs senas ketinis nuotekų išleidimo vamzdis. Tai dažna problema Gelgaudiškio daugiabučiuose namuose. Rekonstrukcijos metu pakeista apie 10 m kanalizacijos vamzdyno, 2 stovai po 2 m ir apie 6 m kanalizacijos trasos po rūsio grindiniu. Darbus atliekant buvo nustatyta, kad kanalizacijos trasos nuolydis buvo į priešingą pusę ir ši trasos dalis buvo visiškai užnešta buitinėmis atliekomis, kurios per ilgą laika buvo aklinai „užlipdžiusios“ 110 mm diametro vamzdį bei suformavusios „nepramušamą“ kamštį. Darbai kainavo 306 Eur (be PVM).

2017 m. vasario mėn. daugiabučiame name Kauno g. 13 Lekėčiuose atlikti vandens įvado uždaromosios armatūros keitimo darbai. Dalies namo geriamojo vandens vamzdyno būklė namo rūsyje buvo avarinė, vandentiekio gedimo atveju nebuvo galimybės name laikinam užsukti vandens tiekimą. Šie rekonstrukciniai darbai kainavo 78,35 Eur (be PVM).

2017 m. vasario mėn. E. Steponaičio g. 4 Šakiuose buvo pagaminti ir sumontuoti du nauji dūmtraukių paaukštinimai. Sumontavus naujus paaukštinimus buvo išspręsta problema su dūmų patekimu į ventiliacijos kaminų angas, o iš jų į gyventojų butus. Seni, sutrūniję metaliniai dūmtraukių indėklai ne tik kėlė nepatogumus, bet ir grasino nelaime namo butų savininkams. Darbai kainavo 101,24 Eur (be PVM).

2017 m. vasaris. Birutės g. 6 Šakiuose atliktas elektros įvadinio kabelio remontas ir elektros kabelių prie apskaitos prietaisų remontas. Remonto metu pašalinti nereikalingi atviri laidai, kėlę grėsmę gyventojų turtui ir saugumui. Darbai kainavo  per 25 Eur.

GERA VAMZDŽIO IŠORĖ NEGARANTUOJA VIDINĖS KOKYBĖS

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo informaciją iš V.Kudirkos g. 70 namo butų savininkų dėl per žemo geriamojo vandens spaudimo vamzdynuose. Įvertinus situaciją vizualiai vietoje, didelių trūkumų magistraliniuose geriamojo vandens sistemos vamzdynuose nebuvo pastebėta. Tačiau, turint patirties šalinant panašias problemas kituose daugiabučiuose namuose, atpjovus skirstomąją armatūrą nuo geriamojo vandens tiekimo į daugiabutį namą įvado, paaiškėjo, kad cinkuoti vamzdžiai iš vidaus stipriai pažeisti korozijos, juose susiformavęs praktiškai nepralaidus rūdžių ir kitokių sąnašų sluoksnis. Panaši situacija nustatyta ir išardžius dar keletą uždaromųjų – skirstomųjų vamzdyno jungčių. Šios problemos pagrindinė priežastis – vamzdynų amžius ir per laiką susidarančios nuosėdos tiekiant geriamąjį vandenį. Tokia situacija, panašu, kartosis ir kituose rajono daugiabučiuose namuose.

PLANUOJATE REMONTUOTI BŪSTĄ? APIE TAI PRIVALOMA PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

LR aplinkos ministerija patvirtino naują tvarką gyvenantiems daugiabučiuose ir planuojantiems buto remontą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. apie buto remontą privalu pranešti savivaldybės administracijai. Specialistams reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas namuose, kiek laiko jis truks ir kokie įrankiai bus naudojami. Nauja tvarka siekiama sutramdyti vakarais daromus remontus, kai triukšmas trukdo kaimynams ilsėtis. Nesilaikantiems taisyklų grės bauda nuo 50 iki 300 eurų.  

PLANUOJAMI DARBAI MOKYKLOS G. 18 GELGAUDIŠKYJE

2017 m. vasario 17 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ informuoja daugiabučio namo Mokyklos g. 18 butų (kitų patalpų) savininkus, kad planuojami atstatomieji daugiabučio namo geriamojo vandens tiekimo sistemos vamzdyno (jo dalių) darbai. Dėl planuojamų atlikti darbų trumpam laikui (2017 m. vasario 17 d. nuo 8 val. iki 15 val.) gali būti sutrikęs geriamojo vandens tiekimas. Darbai atliekami vadovaujantis daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo taisyklių 3 sk. 7.7. d. ir 4 sk. 12 d. nuostatomis. Šiems darbams bus panaudotos daugiabučio namo kaupimo fondo lėšos.

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS REIKALAVIMAS DĖL DAUGIABUČIO NAMO NEMUNO G. 59 KIDULIUOSE

2017 m. vasario 2 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus parengtą reikalavimą dėl daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose. Reikalaujama, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“, kaip šio daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, imtųsi skubių neatidėliotinų veiksmų namo bendrųjų konstrukcijų (konkrečiai – stogo) remonto – konservavimo darbams atlikti. Nurodant, kad UAB „Šakių komunalinis ūkis“ yra šios nekilnojamosios kultūros vertybės valdytojas.

Remiantis VĮ Registrų centras išduotu daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose butų (patalpų) sąrašu pastate, šiame pastate yra 7 (septyni) butai: vieno iš jų savininkas yra Šakių rajono savivaldybės administracija, likusių šešių – privatūs asmenys. Per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. šio namo butų savininkų atžvilgiu buvo priskaičiuota 330,20 Eur suma už namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą bei 143,67 Eur rinkliava į namo Kaupimo fondą. Tad bendra maksimali suma, kurią per kalendorinius metus UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gali panaudoti namo (jo dalių) remontui, yra vos 473,87 Eur. Tuo tarpu LR Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. vasario 1 d. reikalavime įvardintų darbų atlikimui reikės ne vieno tūkstančio Eur (tikslios sumos paaiškės, kai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ parengs namo ilgalaikį darbų planą ir metinį ūkinės veiklos planą. Planai šiuo metu rengiami, jie bus teikiami daugiabučio namo Nemuno g. 59 Kiduliuose butų savininkų svarstymui ir tvirtinimui).

Remiantis VĮ Registrų centras išduotu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, šis daugiabutis namas nekilnojamuoju kultūros vertybių teritorijos daiktu įrašytas dar 2010 m. kovo 23 d. Tačiau UAB „Šakių komunalinis ūkis“ savo žinion daugiabutį namą Nemuno g. 59 Kiduliuose perėmė apverktinos būklės, name, remiantis įmonės atliktos techninės apžiūros duomenimis, seniai nebuvo atliktas joks remontas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ neturi jokios informacijos apie tai, dėl kokių priežasčių name buvo kilęs gaisras, kas galimas jo kaltininkas. Nėra jokios informacijos, ar iki 2016 m. sausio 1 d. kam nors buvo siunčiami reikalavimai ar nurodymai dėl šio daugiabučio namo, kaip kultūros paveldo vertybės, išsaugojimo ir tolimesnio eksploatavimo. Todėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ abejoja, ar pavyks tinkamai ir laiku įvykdyti LR Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. vasario 1 d. reikalavimą (terminas – iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.).

Bet kokiu atveju, visus darbų kaštus solidariai pagal valdomą naudingąjį plotą privalės padengti šio daugiabučio namo butų savininkai.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pakartotinai informuoja daugiabučių gyventojus, kad kaupti šiukšles ir laikyti daiktus (pvz.: langų rėmai, durys, lentos, seni baldai, automobilių padangos, sena buitinė technika, plytos, griovimo atliekos ir t.t.) rūsių bendrojo naudojimo patalpose griežtai draudžiama! Jeigu šiukšlės ir kiti daiktai iki vasario 21 dienos nebus pašalinti iš rūsių bendrojo naudojimo patalpų, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ be jokio išankstinio perspėjimo po nurodytos datos išgabens šias šiukšles į Marijampolės apskrities stambiagabaričių atliekų aikštelę. Visi šiukšlių ir kitų daiktų, esančių, rūsių bendrojo naudojimo patalpose išvežimo kaštai bus padengiami iš namo techninės priežiūros lėšų.

Daugiau informacijos: UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracijoje darbo metu,  administratorius@komunalinis.eu, tel. Nr. +370 684 49626.

BŪNA IR TAIP!

Naudžių g. 18 daugiabutis, esantis Šakių seniūnijos Naudžių kaime,- vienas prasčiausiai prižiūrėtų daugiabučių namų rajone. Nuo 2016 m. pradžios UAB „Šakių komunalinis ūkis“ buvo paskirta jo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Deja, problemos greitai nesisprendžia: didžioji dalis namo butų savininkų, tarp jų ir Šakių rajono savivaldybė, piktybiškai vengia mokestinių prievolių už paslaugas. Negana to, ir toliau butų savininkai ne itin rūpinasi bendro turto išsaugojimu: sausio 13 d., nuvykę į šį daugiabutį namą atlikti planuotų remonto darbų (keisti senas aplūžusias laiptinės duris naujai padarytomis), UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbininkai rado tuščią laiptinės durų angą. Matyt, senosios jau iškeliavo per dūmtraukį! 

DAUGIABUČIAI NAMAI REIKALAUJA RIMTO REMONTO

Fiziškai sunykusios laiptinių durys; kiauri stogai; peršąlančios sienos; trūnyjantys buitinių nuotekų ir geriamojo vandens vamzdynai; pavojų gyvybei kelianti netvarkyta elektros instaliacija. Tokia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbininkų kasdienybė. Ir su tuo susijęs kone kasdien patiriamas dalies butų savininkų keiksnojimas „Kam čia kišat nagus? Čia viskas gerai!“.

Deja, gerai nėra nė viename įmonės prižiūrimame daugiabučiame name. Tą liudija ne tik avarinės tarnybos fiksuojami gedimai, bet ir techninės namų apžiūros, jų būklės stebėjimas. Pastaruoju metu vis daugiau atliekama darbų, susijusių su namo vamzdynų remontu: tiesiog nuo amžiaus sutrupa „špižiniai“ buitinių nuotekų vamzdžiai“; prakiūrą nuo gausybės per ilgus metus „kauptų“ nuosėdų pūvantys geriamojo vandens vamzdžiai.

   

Čia – vienas pavyzdžių, į ką pavirsta geriamojo vandens vamzdis, kai jo profilaktiškai niekas neprižiūri. Tokią situaciją UAB „Šakių komunalinis ūkis“ užfiksavo viename iš Šakių miesto daugiabučių namų.      

NEŪKIŠKUMAS PRIDARO NUOSTOLIŲ

2017 m. sausio 10 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal gautą vieno iš daugiabučio namo Skrynupių g. 7 Griškabūdyje butų savininko pranešimą vyko įvertinti situaciją namo laiptinėje. Vietoje paaiškėjo,  kad niekadėjas (ar keli niekadėjai) išdaužė namo laiptinės lango stiklą. Šaltuoju metų laiku tai ne itin malonus dalykas viso daugiabučio namo gyventojams. Nors, galimas daiktas, stiklą išdaužė kas nors iš šiame name gyvenančių ar atvykusių į svečius asmenų (tai „liudijo“ šalia išdužusio lango įvykusio „pasisėdėjimo“ likučiai), dėl padarytos žalos menkavertiškumo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ į teisėsaugos institucijas nesikreipė. Įmonė, nors yra namo bendrosios dalinės nuosavybės administratorė, negali imtis jokių priemonių ir dėl kaimynų santykių ar jų sutarimo (nesutarimo) naudojantis bendrąja daline nuosavybe. Pavyzdžiui, laiptinėje esančiais tambūrais ar džiovinimo patalpomis. Kaimyniški santykiai – pačių kaimynų reikalas ir atsakomybė. 

BENDROS ĮĖJIMO DURYS PRIKLAUSO VISIEMS, O RŪPI....

Ilgus metus į bendrą dalinę nuosavybę nekreipta daugiabutyje name Joginiškiuose, Mokyklos g. 8. Atrodo smulkmena – lauko durys į laiptinę be stiklų, be rankenų, nesandarios... tačiau tai labai daug reiškia šildant patalpas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ užsandarino duris (iš viso ketverios varčios), įdėti stiklai (polikarbonatiniai),  įdėtos naujos rankenos. Darbai atsiėjo 88,37 Eur.

Panaši situacija ilgus metus buvo ir Šakių seniūnijos Gudlaukio kaime. Ir šio daugiabučio namo lauko durys sutvarkytos, užsandarintos, atsparesne medžiaga (polikarbonatu) užsandarintos stiklams pritaikytos angos, pakeistos durų rankenos, įdėtos sklendės į šonines duris. Darbai atsiėjo apie 56 Eur.

Iki nelaimės – netoli

DŪMTRAUKIO NEPRIEŽIŪRA – NE TIK NEPATOGUMAI, BET IR GRĖSMĖ

       

2017 m. sausio 9-10 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pagal gautą prašymą daugiabučiame name E.Steponaičio g. 4 Šakiuose nustatė neūkišką ir nesaugią situaciją bendrojoje namo konstrukcijoje – kolektyviniame dūmtraukyje. Dūmams ėmus skverbtis per ventiliacijos angas į dūmtraukio nenaudojančio buto patalpas, pasinaudojus automobilinį bokštelį, paaiškėjo, kad suaižėję prieš keletą metų kai kuriuose dūmtraukiuose sumontuoti atskirų dūmtraukio angų paaukštinimai – skardiniai indėklai. Dar daugiau: „indėklai“ buvo įkišti į senus dūmtraukius tik apie 0,5-1 m, „sutvirtinti“ montažinėmis putomis. Laikui bėgant, ilgą laiką nevalyti dūmtraukiai, greičiausiai, yra ir išdegę, o degdamos degios medžiagos (sandarinimo putos ir pan.) išdegino skardinius „indėklus“. Vėjas taip pat padarė savo – kiūžančių „indėklų“ skutus supūtė į kitas, šalimais esančias dūmtraukių ir ventiliacines angas, ir sukėlė nepatogumų kitų butų gyventojams. Dėl tokios situacijos netoli buvo ir iki nelaimės. O problemos nebūtų kilę, jei kiekvieno buto savininkas, besinaudojantis dūmtraukiu, bent kartą per metus jų būtų valęs.  

KĘSTUČIO G. 12 ŠAKIUOSE IŠVALYTAS DŪMTRAUKIS

2017 m. sausio 5 d., Kęstučio g. 12, Šakiai. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo vieno iš butų savininkų prašymą – nustatyti, dėl ko nėra traukos dūmtraukyje. Panaudojus spec. Techniką (autobokštelį), buvo nustatyta, kad dūmtraukis labai ilgą laiką nebuvo bent kiek rimčiau valytas, ant jo vidinių sienelių priaugęs šlakas ir suodžiai sudarė sunkiai pramušamą „kamštį“. Kamštis buvo aklinas, teko naudoti standų metalinį strypą, įprastos dūmtraukio valymo priemonės jau nepadėjo. Dūmtraukio valymo darbai užtruko net 3 val., kai įprastai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ praktikoje dūmtraukio išvalymas trunka 0,5-1 val. Šio darbo sąnaudos - 44,3 Eur (be PVM). Viso to būtų buvę galima išvengti, jei buto savininkas dūmtraukį būtų valęs periodiškai, bent 1-2 kartus per metus. O situacija jau kėlė ne tik nepatogumų buto savininkui (nebuvo galima kurti šildymo prietaiso, į patalpas smelkėsi troškūs dūmai), bet ir viso namo saugumui.