UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!

VYKSTA DAR VIENO DAUGIABUČIO RENOVACIJA

2017 m. rugsėjo 4 d., gavus statybos leidimą, pradėta daugiabučio namo V.Kudirkos g. 82A renovacija. Šis daugiabutis namas dar 2013 m. liepą buvo atrinktas dalyvauti daubiabučių namų renovacijos programoje, tačiau, neįvykus pirmiems šio namo renovacijos rangos darbų viešiems pirkimams, tik po beveik trejų metų, pasikeitus šiame name veikiančios butų savininkų bendrijos vadovui, ryžosi koreguoti jau pasenusį namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir visgi dalyvauti renovacijos procesuose. Namo renovacijos projekto administravimas buvo pavestas UAB "Šakių komunalinis ūkis", pastaroji įvykdė viešojo rangos darbų pirkimo konkursą, pasirašė su laimėtoja UAB "Daistatus" sutartį. Šio namo renovacija kainuos apie 430 tūkst. eurų.   

KREDITO ĮSTAIGA FINANSUOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Vadovaujantis šalyje vykdomos Daugiabučių namų renovacijos tvarka, šiemet valstybė rėmė tik 50 proc. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto ir darbų techninės priežiūros paslaugų sąnaudų. Techninio darbo projekto parengimo kaštų dalį, kurią savomis lėšomis privalo apmokėti namo butų savininkai, iki šiol finansavo kreditą suteikusi įstaiga (namo butų savininkų naudai, pridedant prie bendro kredito). Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros sąnaudų dalį (50 proc.) iki šiol turėjo dengti namo butų savininkai iš daugiabučiame name privalomo namo Kaupimo fondo lėšų.

2017 m. liepos 3 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo oficialų AB „Šiaulių bankas“ pranešimą, kad nuo šiol šioje kredito įstaigoje (AB „Šiaulių bankas“ kredituoja visų Šakių rajone vykdomų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą) kredituojama bus ir 50 proc. namo renovacijos darbų techninės priežiūros išlaidų.

   

Tai yra dar vienas palengvinimas daugiabučio namo butų savininkams, pasiryžusiems atnaujinti( savo daugiabutį namą. 

APIE RENOVACIJOS PATIRTĮ ŠAKIUOSE

http://www.tv3.lt/naujiena/915050/renovacija-sakiuose-susidomejimas-auga-pamacius-sekmingus-pavyzdzius

VYRIAUSYBĖ KETINA KEISTI RENOVACIJOS FINANSAVIMO TVARKĄ

2017 m. birželio 7 d. Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtam Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti įstatymo projektui. Juo siūloma 100 proc. apmokėti daugiabučio atnaujinimo projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas bei kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Šią valstybės paramą numatoma teikti iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitomis lėšomis. Tikimasi, kad tai paskatins būstų savininkus dar aktyviau rengti ir įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo projektus.

Įstatymo projekte nustatomos ilgalaikės valstybės paramos daugiabučiams modernizuoti teikimo sąlygos. Didelis dėmesys skiriamas namų atnaujinimo proceso kokybei, tad Vyriausybė įpareigojama patvirtinti projektų vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarką.

Įstatymo projektu taip pat sudaromos sąlygos daugiabučiams namams, kuriuos šiluma aprūpina kelis namus aptarnaujantis šilumos punktas, įsirengti individualų šilumos punktą. Tai leis sumažinti patiriamus šilumos energijos nuostolius namui šildyti, todėl mažės ir gyventojų išlaidos už šildymą. Lietuvoje yra apie 3 tūkst. tokių daugiabučių namų. Šių būstų savininkams būtų teikiama papildoma valstybės parama kompensuojant iki 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos.

Prieš kelias savaites Vyriausybė priėmė sprendimą, kuriuo panaikintos kliūtys finansuoti naujai parengtus atnaujinimo projektus, kurie šiuo metu tvirtinami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose. Šiuo sprendimu panaikintas gyventojams ir modernizavimo projektus finansuojančioms finansų įstaigoms nepatraukli ir nepriimtina valstybės paramos teikimo tvarka nurašant lengvatinio kredito palūkanas iki 0 procentų. Vyriausybės sprendimu valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, teikiama iš karto įgyvendinus projektą.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, daugiabučių namų atnaujinimas – vienas iš Vyriausybės veiklos prioritetų. Pagal patvirtintą Vyriausybės programos įgyvendinimo planą kasmet numatyta renovuoti ne mažiau nei 500 daugiabučių namų.

SEMINARAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS TEMA

2017 m. kovo 16 d. nuo 9 val. iki 14 val. Šakių rotušės posėdžių salėje (Bažnyčios g. 4 Šakiuose) planuojamas seminaras „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“. Seminaras nemokamas, jame kviečiami dalyvauti rajono daugiabučių namų, planuojančių ar jau dalyvaujančių renovacijos procesuose, atstovai; daugiabučių namų prižiūrėtojai; kt. suinteresuoti asmenys.

DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMO PROCESAI ATSINAUJINA

2016 m. gruodžio 5 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ po beveik metų pertraukos vėl atnaujino daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesus. Gavus kredito įstaigos pritarimą, jau įvyko keturi viešųjų pirkimų konkursai, jau žinomi keturių daugiabučių namų Šakiuose ir Lekėčiuose rangovai. Tikimasi, kad dar šiemet bus baigti dar trijų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų pirkimo konkursai. Ir kitais metais namai bus atnaujinti.

Per laikotarpį nuo spalio 20 d. jau įvyko šių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų rangovų atrankos viešieji konkursai:

Kauno g. 15 Lekėčiuose – konkursą laimėjo UAB „Mačiūnai“, sutarties vertė 109 852,88 Eur su PVM;

Kauno g. 15B –   konkursą laimėjo UAB „Mačiūnai“, sutarties vertė 110 765,14 Eur su PVM;

V.Kudirkos g. 80 Šakiuose - konkursą laimėjo UAB "A.Žilinskis ir ko", sutarties vertė 311 778 Eur su PVM;

V.Kudirkos g. 82B Šakiuose – konkursą laimėjo UAB „Maurema“, sutarties vertė 188 639,33 Eur su PVM.

Daugiabučių namų Kauno g. 15 ir 15B atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartims pritarė ir VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. Jau pradėti techninio darbo projektų rengimo darbai. Iki šių metų pabaigos bus baigti ir viešieji rangos darbų pirkimo konkursai dėl daugiabučių namų V.Kudirkos g. 82A ir Vytauto g. 4 Šakiuose. Dėl daugiabučių namų Draugystės g. 3 ir Gimnazijos g. 34 Šakiuose bei Suvalkiečių g. 6A Gelgaudiškyje vis dar negautas kredito įstaigos pritarimas darbų finansavimui.

Jau trečią sezoną atnaujintuose daugiabučiuose namuose skaičiuoja šie daugiabučiai namai:

Šaulių g. 18 daugiabutis Šakiuose - atlikta darbų už 361 565 Eur;

Vytauto g. 21 daugiabutis Šakiuose - atlikta darbų už 469 075 Eur;

V.Kudirkos g. 70 daugiabutis Šakiuose – atlikta darbų už 195 690 Eur;

V.Kudirkos g. 102A daugiabutis Šakiuose – atlikta darbų už 197 330 Eur;

V.Kudirkos g. 102B daugiabutis Šakiuose – atlikta darbų už 310 405 Eur;

Griškabūdžio g. 32 daugiabutis Šakiuose – atlikta darbų už 241 085 Eur.

2016 m. baigtas daugiabučio namo Bažnyčios g. 11 Šakiuose atnaujinimas, sutarties vertė – 180 648 Eur. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vykdo šių daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) panaudotų kreditų gražinimo administravimą.

Palyginimui pateikiami atnaujintų daugiabučių namų šilumos sunaudojimo duomenys per 2016 m. spalį ir lapkritį, per 2015 m. spalį ir lapkritį, per 2014 m. spalį ir lapkritį. PANAŠU, KAD LEDAI RENOVACIJOS PROCESUOSE PAJUDĖJO?

 UAB „Šakių komunalinis ūkis“ baigė du viešųjų pirkimų konkursus cpo.lt pirkimų sistemoje. Iš UAB „Mačiūnai“ įsigytos statybos rangos darbų ir techninio darbo projekto rengimo paslaugos daugiabučių namų Kauno g. 15 ir Kauno g. 15B (abu Lekėčiuose) atnaujinimo (modernizacijos) projektų įgyvendinimui.  Daugiabučio namo Kauno g. 15 investicijų plane šiems darbams atlikti buvo numatyta 130 195 Eur suma, rangovas pirkimo metu pasiūlė 109 852,88 Eur (apie 15 proc. pigiau); daugiabučio namo Kauno g. 15B investicijų plane šiems darbams buvo numatyta 126 414 Eur suma, rangovas pirkimo metu pasiūlė 110 765 Eur (apie 12 proc. pigiau).

 UAB „Šakių komunalinis ūkis“ rangos darbų sutartis jau pasirašė, pasirašius sutartį rangovui, ji bus siunčiama derinimui į VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. Jei bus gautas teigiamas verdiktas, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kreipsis į AB „Šiaulių bankas“ dėl galutinės kredito sutarties pasirašymo ir bus galima pradėti techninio darbo projekto rengimo procedūras.

 Artimiausiu metu cpo.lt pirkimų sistemoje bus baigti formuoti rangos darbų pirkimo konkursai dėl daugiabučių namų V.Kudirkos g. 82B, Vytauto g. 4, V.Kudirkos g. 41 ir V.Kudirkos g. 80 Šakiuose. Dėl dar keturių daugiabučių namų (Gimnazijos g. 34, Draugystės takas 3, Jaunystės takas 5  (visi Šakiuose) ir Suvalkiečių g. 6 Gelgaudiškyje) laukiama kredito įstaigos sprendimo dėl kredito suteikimo. Dokumentai dėl šių namų kreditavimo pateikti dar 2015 m. balandį; kredito įstaigos prašymu jie periodiškai atnaujinti, paskutinį kartą duomenys atnaujinti šių metų vasarą. Tačiau sprendimo iki šiol negauta.

 Šių metų rugsėjį sprendimą (pagal koreguotą investicijų planą) dalyvauti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte priėmė ir daugiabučio namo V.Kudirkos g. 82A Šakiuose butų savininkai (laukiama banko sprendimo dėl darbų kreditavimo). Bendra šių visų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) vertė galėtų siekti iki 2 mln. Eurų.

 Kaip parodė UAB „Šakių komunalinis ūkis“ praktika, didžiausia problema nuo pat 2015 m.- projektų finansavimas: dar 2015 m. kovą pateikus 12 paraiškų dėl kreditavimo, teigiamas (ir tai – tik preliminarus) kredito įstaigos pritarimas šešiems daugiabučiams namams gautas tik 2016 m. liepos pradžioje. Kodėl taip buvo (ir tebėra), aukščiausiose šalies institucijose aiškinosi ne tik UAB „Šakių komunalinis ūkis“, bet ir aktyvesni daugiabučių namų butų savininkai. Tik šių metų pradžioje Aplinkos ministerija ir jai pavaldi VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ tiesiai šviesiai pasakė: programoje trūko lėšų.

 Tačiau net ir įvykus konkretaus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų pirkimo konkursui, dar nėra tvirto garanto: pasirašius sutartį su potencialiu darbų rangovu, ji privaloma tvarka teikiama VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ derinti. Tik gavus agentūros pritarimą, vėl bus galima kreiptis į kredito įstaigą dėl galutinio kredito suteikimo.

 Kiek tai truks, prognozuoti sunku. Visi dokumentų „vaikščiojimo“ procesai pastebimai sulėtėjo dar 2015 metų pabaigoje. Kaip pavyzdys – šių metų birželį galutinai užbaigus daugiabučio namo Bažnyčios g. 11 Šakiuose atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pateikus visus būtinus dokumentus VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ dėl valstybės paramos skyrimo namo butų savininkams, sprendimo nėra iki šiol, t.y. jau ne mažiau kaip tris mėnesius.

 Nežinia, ar sulauks teigiamo kredito įstaigos pritarimo ir daugiabutis namas Šakiuose, J.Basanavičiaus g. 14: šis daugiabutis namas buvo Šakių rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo (modernizavimo) 2013-2020 m. programos II etapo namų sąraše; 2014 ir 2015 m. namo butų savininkai atsisakė dalyvauti renovacijos procesuose, o 2016 metų vasarą nutarė dalyvauti renovacijos procesuose. Bet tam būtina koreguoti 2014 m. parengtą investicijų planą. Rangovą, kuris atliks investicijų plano koregavimą, gali surasti tik Šakių rajono savivaldybės administracija, kurios užsakymu ir buvo rengiami pirminiai investicijų planai.

 Pakankamai lėtai ir nerezultatyviai vykstant dar 2013 metų pabaigoje prasidėjusiems procesams, Aplinkos ministerija šalies savivaldybėms išplatino informaciją apie papildomas „kvotas“ daugiabučių namų, kurie galėtų pasinaudoti valstybės parama renovacijos atveju. Šakių rajonas gali siūlyti 3 daugiabučius namus. Kurie iš daugiabučių namų gali patekti į renovacijos programą, paaiškės lapkričio pabaigoje.

 Tačiau pastariesiems trims namams sąlygos dalyvauti renovacijos procese jau gerokai sunkesnės nei buvo 2013 metais: įgyvendinus namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, bus suteikta tik 30 proc. valstybės parama; valstybė kompensuos tik 50 proc. techninio darbo projekto rengimo, techninės priežiūros ir projekto administravimo išlaidų. Kitą nekompensuojamų išlaidų dalį bus galima įtraukti į kredito sumą.

BAIGTI DAUGIABUČIO NAMO BAŽNYČIOS G. 11 ŠAKIUOSE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI

 2016 m. birželio 29 d. valstybinė statybų priėmimo komisija vertino baigtus daugiabučio namo Bažnyčios g. 11 Šakiuose atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Komisija atliktiems darbams davė teigiamą vertinimą, tad laikoma, kad šio daugiabučio namo atnaujinimas visiškai baigtas. Artimiausiu metu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kartu su kreditą namo atnaujinimo (modernizavimo) darbams suteikusiu AB Šiaulių bankas parengs kredito gražinimo ir mėnesio įmokų grafiką kiekvienam šio namo butui (kitai patalpai).

Po namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų šiam daugiabučiam namui suteikta B energinio naudingumo klasė – viena klase aukštesnė nei buvo planuota. 1967 m. statybos daugiabučiame name iš vienvamzdės į dvivamzdę pertvarkyta namo šildymo sistema, pakeisti naujais seni mediniai langai, apšiltintas ir sutvarkytas stogas, apšiltintos ir sutvarkytos namo išorės sienos, atlikta daug kitų darbų.

Šio namo atnaujinimas (modernizavimas), įskaitant techninio darbo projekto parengimo darbus, kainavo 193 292,78 Eur, kreditą suteikė AB Šiaulių bankas (galutinė kreditavimo sutartis pasirašyta 2015 m. gruodžio 14 d., nors preliminarus sprendimas dėl galimo kreditavimo priimtas dar 2015 m. kovo 24 d.: dėl sustojusios programos finansavimo šalyje buvo kilę problemų dėl kredito sutarčių pasirašymo). Mažiausiai 35 proc. šių kaštų (patirtų įdiegiant energiją taupančias priemones) namo butų savininkams dengs valstybė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos lėšomis.

Daugiabučio namo bažnyčios g. 11 Šakiuose atnaujinimas (modernizavimas) nuo – iki:

2014 m. vasaris: sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje šio daugiabučio namo butų (kitų patalpų) savininkai priėmė savarankiškai;

Iki 2014 m. rugpjūčio buvo parengtas namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, namo butų savininkai preliminariai jį patvirtino;

2014 m. spalio 7 d. parengtą investicijų planą patvirtino VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. 2014 m. lapkričio 10 d. namo butų savininkai vardiniu balsavimu pritarę parengtam namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planui ir nutarė namą atnaujinti (modernizuoti).

2015 m. sausį – kovą vyko namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo ir statybos darbų rangos paslaugų pirkimo konkursas cpo.lt;

2015 m. kovo 24 d. gautas preliminarus AB „Šiaulių bankas“ pritarimas kredituoti suplanuotus darbus;

2015 m. rugsėjį baigtas rengti ir patvirtintas techninis darbo projektas; pradėti namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

2016 m. birželio 29 d. namo atnaujinimas (modernizavimas) baigtas.

DĖL  DAUGIABUČIŲ NAMŲ (IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO (MODERNIZAVIMO) 2013-2020 M. PROGRAMOS II ETAPO SĄRAŠO) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROCESO EIGOS

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ iš AB Šiaulių bankas Jurbarko KAS gavo preliminarų banko pritarimą dėl 6 namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimo ir kredito suteikimo.

 UAB „Šakių komunalinis ūkis“ daugiabučių namų V.Kudirkos g. 80, V.Kudirkos g. 82B, V.Kudirkos g. 41, Vytauto g. 4 Šakiuose ir Kauno g. 15 bei 15B Lekėčiuose atžvilgiu ruošia pirkimo dokumentaciją ir skelbs viešojo pirkimo konkursus pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbams (kartu su techninio darbo projekto parengimu) atlikti. Konkursas bus skelbiamas cpo.lt sistemoje.

Pasibaigus konkursui su mažiausią kainą pasiūliusiu konkurso dalyviu UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pasirašys rangos darbų sutartį, kurią išsiųs AB Šiaulių bankas kaip pagrindą galutinei kreditavimo sutarčiai pasirašyti tarp AB Šiaulių bankas ir UAB „Šakių komunalinis ūkis“.

Tik po to, kai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ su AB Šiaulių bankas pasirašys kreditavimo sutartį namo atnaujinimo (modernizavimo) darbams finansuoti, konkursą laimėjęs rangovas galės pradėti realius projektavimo ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

 Apie visų procesų eigą, atliktus ir dar laukiančius veiksmus, susijusius su viešųjų pirkimų konkursu, kreditavimo sutarties pasirašymu ir realių darbų pradžia, namų atstovus įmonė informuos atskirais raštais.

Papildomą informaciją galima gauti atvykus į UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pas darbuotoją, atsakingą už daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimą, adresu Kęstučio g. 54 (buvusiose AB Lietuvos dujos patalpose), arba kreiptis telefonu 8 684 89359.

AB „Šiaulių bankas“ informuoja

2016 m.birželio 2 d. Tęsdami ilgametį bendradarbiavimą, AB Šiaulių bankas ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė dvi naujas sutartis dėl papildomų 110 mln. eurų iš „Jessica II“ fondo paskirstymo daugiabučiams namams renovuoti ir atnaujinti. 70 mln. eurų iš šios sumos skiria Šiaulių bankas.

„Jessica II“ fondo, kurio valdytojas yra EIB, lėšos skiriamos daugiabučių namų renovacijai pagal Lietuvos Vyriausybės „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą“. Tai jau antra sutartis su Šiaulių banku kaip finansiniu tarpininku pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos „Decentralizuotų finansinių instrumentų“ nuostatas. Pagal šią sutartį Šiaulių bankas lengvatinių kreditų forma paskirstys 80 mln. eurų daugiabučius namus ketinantiems atnaujinti savininkams. Pusę šios sumos, t. y. 40 mln. eurų, skiria Šiaulių bankas.

Pagal praeitą mėnesį pasirašytą sutartį Šiaulių bankas skyrė papildomus 30 mln. eurų banko lėšų būsto renovacijos paskoloms. Dviejų naujų pasirašytų sutarčių kontekste Šiaulių bankas artimiausiu metu iš viso papildomai finansuos apie 400 daugiabučių.  

Būstų renovacija, vienas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prioritetų, įsibėgėjusi visoje šalyje. Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) duomenimis, šiuo metu šalyje įgyvendinami 784 renovacijos projektai, kurių bendra vertė 245 mln. eurų. Aktyviausiai renovacijos procesuose dalyvauja Ignalinos, Druskininkų, Molėtų, Anykščių, Jonavos ir Kelmės rajono savivaldybės.

EIB yra Europos Sąjungos ilgalaikių paskolų teikimo institucija, priklausanti valstybėms narėms. Prisidėdamas prie Europos Sąjungos veiklos krypties tikslų, bankas skiria ilgalaikį finansavimą patikimoms investicijoms. 2015 metais EIB Lietuvai skyrė paskolų už 474 mln. eurų. Pagrindiniai šių paskolų gavėjai – energetikos ir transporto sektoriai.

Šiaulių bankas yra daugiabučių namų atnaujinimo lyderis šalyje, suteikiant finansavimą šiai programai. Iki šiol pagal naują administratorių finansavimo programą bankas pasirašė 1 025 kredito sutartis už 228 mln. eurų, preliminariai pritarta dar 335 projektams už 96 mln. eurų, skirtų finansavimui. Šiaulių bankas pirmasis Lietuvoje tapo EIB partneriu, teikiant lengvatines paskolas daugiabučiams atnaujinti, taip pat yra pirmoji finansinė institucija, kuri prie šios sėkmingos programos prisidėjo savo lėšomis, skirdama 120 mln. eurų. 

Formuojami rangos darbų pirkimai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)

2016 m. birželio 2 d. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo dar vieną žinią iš kredito įstaigos: duotas preliminarus pritarimas kredituoti dar 2 (dviejų) daugiabučių namų Lekėčiuose atnaujinimui (modernizavimui) finansuoti:

1)                                     Daugiabučiam namui Kauno g. 15 patvirtinta preliminari 120 550,78 Eur kredito suma;

2)                                     Daugiabučiam namui Kauno 15B patvirtinta preliminari 123 934,68 Eur kredito suma.

Šis preliminarus kredito įstaigos pritarimas leidžia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pradėti viešo pirkimo procedūras siekiant įsigyti techninio darbo projekto ir statybos rangos darbų atlikimo paslaugas. Įmonės specialistai šią procedūrą jau pradėjo.

Tačiau šis preliminarus kredito įstaigos sprendimas dar nereiškia, kad, net ir įvykus rangos darbų pirkimo konkursui ir atsiradus darbų rangovui, darbus iškart bus galima pradėti. Netgi įvykus viešajam pirkimo konkursui, su konkurso laimėtoju bus galima pasirašyti paslaugų teikimo sutartį, su sąlyga, kad darbus galima bus pradėti tik tuomet, kai bus gautas galutinis kredito įstaigos pritarimas rangos darbams kredituoti, bus pasirašyta kredito suteikimo sutartis, jai pritars VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.

Suteikiant preliminarų pritarimą minėtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) finansuoti, kredito įstaiga perspėja, kad darbus tikslinga bus pradėti tik tuomet, kai bus garantuotas finansavimas – šią garantiją suteikti gali tik Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir JESSICA fondas, kurio lėšomis ir finansuojama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa Lietuvoje.

Neoficialiais kredito įstaigos atstovų duomenimis, tikimasi, kad dar šio mėnesio pabaigoje kredito įstaigai bus skirtas papildomas 30 mln. Eur finansavimas. Didžioji dalis šių lėšų teks dar 2015 m. pradėtų ir atliktų darbų apmokėjimui, bet dalis lėšų, tikimasi, teks ir naujai galimiems pradėti atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiams namams.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ tikisi, kad artimiausiu metu bus gautas preliminarus pritarimas ir dar mažiausiai 7 (septynių) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbams kredituoti: tiek paraiškų kredito įstaigai įmonė yra pateikusi dar 2015 m. balandžio mėn. Dar dviejų daugiabučių namų butų savininkai baigia namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų koregavimo procedūras (planai parengti dar 2013 m.).

Šilumos energijos suvartojimo palyginimas 2015-2016 m. šildymo sezono metu

Formuojami rangos darbų pirkimai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)

2016 m. gegužės 19 d. daugiau nei po vienerių metų pertraukos UAB „Šakių komunalinis ūkis“ gavo džiugią žinią iš kredito įstaigos: duotas preliminarus pritarimas kredituoti 4 (keturių) daugiabučių namų Šakiuose atnaujinimui (modernizavimui) finansuoti:

1)                                     Daugiabučiam namui V.Kudirkos g. 80 patvirtinta preliminari 409 573,46 Eur kredito suma;

2)                                     Daugiabučiam namui V.Kudirkos g. 82B patvirtinta preliminari 227 320 Eur kredito suma;

3)                                     Daugiabučiam namui V.Kudirkos g. 41 patvirtinta preliminari 171 243,67 Eur kredito suma;

4)                                     Daugiabučiam namui Vytauto g. 4 patvirtinta preliminari 319 970 Eur kredito suma.

Šis preliminarus kredito įstaigos pritarimas leidžia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ pradėti viešo pirkimo procedūras siekiant įsigyti techninio darbo projekto ir statybos rangos darbų atlikimo paslaugas. Įmonės specialistai šią procedūrą jau pradėjo.

Tačiau šis preliminarus kredito įstaigos sprendimas dar nereiškia, kad, net ir įvykus rangos darbų pirkimo konkursui ir atsiradus darbų rangovui, darbus iškart bus galima pradėti. Netgi įvykus viešajam pirkimo konkursui, su konkurso laimėtoju bus galima pasirašyti paslaugų teikimo sutartį, su sąlyga, kad darbus galima bus pradėti tik tuomet, kai bus gautas galutinis kredito įstaigos pritarimas rangos darbams kredituoti, bus pasirašyta kredito suteikimo sutartis, jai pritars VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.

Suteikiant preliminarų pritarimą minėtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) finansuoti, kredito įstaiga perspėja, kad darbus tikslinga bus pradėti tik tuomet, kai bus garantuotas finansavimas – šią garantiją suteikti gali tik Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir JESSICA fondas, kurio lėšomis ir finansuojama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa Lietuvoje.

Neoficialiais kredito įstaigos atstovų duomenimis, tikimasi, kad dar šio mėnesio pabaigoje kredito įstaigai bus skirtas papildomas 30 mln. Eur finansavimas. Didžioji dalis šių lėšų teks dar 2015 m. pradėtų ir atliktų darbų apmokėjimui, bet dalis lėšų, tikimasi, teks ir naujai galimiems pradėti atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiams namams.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ tikisi, kad artimiausiu metu bus gautas preliminarus pritarimas ir dar mažiausiai 7 (septynių) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbams kredituoti: tiek paraiškų kredito įstaigai įmonė yra pateikusi dar 2015 m. balandžio mėn. Dar dviejų daugiabučių namų butų savininkai baigia namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų koregavimo procedūras (planai parengti dar 2013 m.).

Šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose 2016 m. balandžio mėn. 

Šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose 2016 m. kovo mėn.

Kreditą pradėjo grąžinti ir like trys daugiabučiai namai

2016 m. balandžio 6 d. UAB “Šakių komunalinis ūkis”, gavus galutinius AB “Šiaulių bankas” apskaitos duomenus ir suderinus mokėjimo grafikus, pateikė mokestinius pranešimus daugiabučių namų V.Kudirkos g. 102, V.Kudirkos g. 102B ir V.Kudirkos g. 70 (visi Šakiuose) butų savininkams. Šių namų butų savininkai jau pradėjo grąžinti kreditą, kuris buvo suteiktas šių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbams finansuoti.

2016 m. kovo 24 d. vyko daugiabučio namo V.Kudirkos g. 102; balandžio 4 d. vyko daugiabučio namo V.Kudirkos g. 70; balandžio 5 d. vyko daugiabučio namo V.Kudirkos g. 102B butų savininkų susirinkimai. Jų metu UAB “Šakių komunalinis ūkis” darbuotojai supažindino butų savininkus su kredito (ir jo palūkanų) apmokėjimo principais; paaiškino kredito įstaigos keliamus pagrindinius reikalavimus; paaiškino, kokiu būdu galima kreditą (ar jo dalį) grąžinti anksčiau laiko – nelaukiant 2034 metų (tai galutinis terminas kredito grąžinimui).

Tai buvo jau paskutiniai daugiabučiai namai, kurių butų savininkams pateikti mokėjimo pranešimai apie jiems priskaičiuoto kredito (ir palūkanų) išmokėjimą. Daugiabučių namų Vytauto g. 21 ir Šaulių g. 18 Šakiuose butų savininkai kreditą (ir palūkanas ) pradėjo gažinti dar 2015 m. lapkritį; daugiabučio namo Griškabūdžio g. 32 Šakiuose butų savininkai – 2016 m. sausį.

Šiuo metu darbai vyksta tik viename daugiabučiame name – Bažnyčios g. 11 Šakiuose. Numatoma juos baigti iki 2016 m. birželio 30 d. Norą atnaujinti (modernizuoti) savus daugiabučius namus dar yra pareiškę mažiausiai 11 daugiabučių namų Šakiuose, Gelgaudiškyje, Lekėčiuose butų savininkai. Tačiau jiems, bent jau kol kas, neskiriamas finansavimas.

Kodėl skirtingai sunaudojama šilumos energijos atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose?

Kovo 7 d. Kas mėnesį darant palyginamąsias analizes, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojai, atsakingi už daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą,  pastebi skirtingus atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose sunaudojamos šilumos energijos kiekius. Pavyzdžiui, jei daugiabučiame name Vytauto g. 21 Šakiuose per ši; metų sausį 1 kv.metrui apšildyti teko beveik 9 kWh šiluminės energijos, tai daugiabučiame name Šaulių g. 18 tam pačiam plotui sunaudota daugiau nei 13 apie 50 proc. daugiau).

To priežastys – nevienareikšmiškos. Viena iš priežasčių – daugiabučio namo butų savininkų požiūris sprendžiant klausimus dėl šilumos energijos kiekio nustatymo šilumos punkte bei šiluminės energijos paskirstymo proporcijų dalijant į šilumos kiekį namo bendrosioms reikmėms ir individualiems poreikiams (reguliuojant jos kiekį kiekviename bute savo nuožiūra). Minėtu atveju aktyviau šį klausimą sprendžia daugiabučio namo Vytauto g. 21 butų savininkai.

Kitas galimas faktorius – daugiabučiame name esančių socialiai remtinų (gaunančių kompensaciją už šildymą) asmenų skaičius. Ir šiuo aspektu skaičiai „kalba“ daugiabučio namo Šaulių g. 18 Šakiuose nenaudai:

Šaulių g. 18 - teisę į kompensaciją turėjo 15 butų iš 45;

Vytauto g. 21 - teisę į kompensaciją turėjo 10 butų iš 40;

V.Kudirkos g. 70 - teisę į kompensaciją turėjo 9 butai iš 36;

V.Kudirkos g. 102B - teisę į kompensaciją turėjo 6 butai iš 28;

Griškabūdžio g. 32 - teisę į kompensaciją turėjo 3 butai iš 24;

V.Kudirkos g. 102 - teisę į kompensaciją turėjo 2 butai iš 20.

Kaip rodo praktinė UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojų patirtis, ne retas teisę į kompensaciją turinčių butų gyventojų nelinkę taupyti šiluminės energijos (nes mokėti reikia tik iki tam tikros sumos), radiatorių reguliatoriai būna nustatyti ant aukštų temperatūrų padalų. Pro tokių butų radiatorius pratekantis šilumos kiekis pirmiausia „praeina“ pro apskaitos prietaisą namo šilumos punkte, taip tam tikra dalimi didinant šilumos kiekį, kuris dalinamas pagal buto plotą.

Tačiau bet kokiu atveju, periodinė šiuose namuose sunaudoto šilumos kiekio palyginamoji analizė kalba atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų naudai.

 Renovacijos procesai vis dar nejuda iš mirties taško

Vasario 23 d. Vilniuje vyko konferencija daugiabučių namų administratoriams, namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus administruojančioms įmonėms. Konferencijos metu didelis dėmesys skirtas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesų kokybiškesniam įgyvendinimui. Konferencijoje dalyvavo atskirų sričių specialistai, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, dalyvavo Aplinkos ministerijos viceministrė Daiva Matonienė.

Konferencijos dalyviai jos metu – tiek dėkojant pranešimus skaičiusiems specialistams, tiek bendraujant tarpusavyje neformalioje aplinkoje,- pripažino, kad konferencijoje pateikta informacija apie pastatų išorės sienų šiltinimą, įšildymo sistemos pertvarkymus, įstatyminės bazės pokyčius buvo labai naudinga.

Tačiau yra vienas bet: kad ir labai politiškai – diplomatiškai kalbėdama, paklausta klausimo „Kada prasidės sustojęs daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos finansavimas?“, Aplinkos ministerijos viceministrė D.Matonienė viešai prasitarė, kad lėšų šiai programai iki šiol taip ir nebuvo skirta, vis dar su kažkuo „deramasi“, ir kad bent jau iki balandžio mėnesio, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ nepriims tvirtinimui jokių (taip pat ir koreguotų) investicinių planų.

Pasak viceministrės, pirmiausia bus finansuojami jau pradėti darbai atnaujinant daugiabučius namus, gali būti derinama viena kita paraiška kreditui, kurių kredito įstaigoms kiekviena savivaldybė yra pateikusi dešimtimis. Be to, iki šiol dar nėra pervesta dalis valstybės paramos (iš Klimato kaitos programos) daugiabučių namų butų savininkams, kurių namuose atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti praėjusių metų pabaigoje arba šių metų pradžioje.

Išvada viena: nauji investiciniai planai šalyje vargu ar bus pradėti šiemet įgyvendinti. Šis faktas liečia ir mažiausiai 11 Šakių rajono daugiabučių namų, kurie dar nuo praėjusių metų balandžio laukia namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimo. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ jau mažiausiai ketvirtą kartą atnaujino pareiškinius dokumentus kredito įstaigai, tačiau pritarimo galimam darbų kreditavimui vis dar negauta. Be to, darbus finansavęs AB Šiaulių bankas  dar negavo valstybės paramos dalies daugiabučių namų V.Kudirkos g. 102 ir 102B bei V.Kudirkos g. 70, nors šių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbai oficialiai baigti dar 2015 m. spalį, pateiktos paraiškos paramai gauti, šių metų sausį gautas VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ oficialus raštas, kad parama iš Klimato kaitos programos šių namų butų savininkams skirta. Tačiau kol lėšos nepervestos bankui, UAB „Šakių komunalinis ūkis“ negali teikti išsamių mokestinių pranešimų apie kredito išmokėjimą.

Griškabūdžio g. 32 butų savininkams!

Vasario 15 d. Kviečiamas daugiabučio namo Griškabūdžio g. 32 butų savininkų susirinkimas, kuris įvyks 2016 vasario 29 d., 17 val. 15 min., prie daugiabučio namo I laiptinės.

Susirinkimas organizuojamas pagal gautą namo gyventojo prašymą. Susirinkimo darbotvarkėje: Kredito už daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) grąžinimo sąlygos (terminai, grafikai, įmokos dydis, galimybės grąžinti kreditą anksčiau klausimai).

Rengia UAB „Šakių komunalinis ūkis“ administracija 

Palyginamoji periodo šilumos suvartojimo informacija. 2016 m. sausio mėn.


 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMAS (NUO 2015-01-01), 2014 M. LIEPOS 17 D. NR. XII-1054

 Svarbios ištraukos:

 3. Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius – savivaldybės paskirtas asmuo (savivaldybės įsteigta pelno nesiekianti įstaiga arba kita jos kontroliuojama įmonė), kuriam butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu gali būti pavedama organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – atnaujinimo (modernizavimo) projektas) įgyvendinimą ir (ar) finansavimą.

 1. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė, kuri nustatoma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (toliau – Statybos įstatymas) įgyvendinančius statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) projektą sumažinamos ne mažiau kaip 20 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo.

 Valstybės parama teikiama šiais būdais:

 1) suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų, fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir

 2) apmokant Vyriausybės nustatytą, tačiau ne mažesnę kaip 50 procentų, išlaidų dalį atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą (toliau – investicijų planas) patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai; apmokant Vyriausybės nustatytą, tačiau ne mažesnę kaip 50 procentų, išlaidų dalį statybos techninei priežiūrai vykdyti, taip pat apmokant ne didesnę kaip Vyriausybės nustatytą atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dalį arba šias atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo, jo įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas kompensuojant, jeigu jas butų ir kitų patalpų savininkai apmokėjo savo ar skolintomis lėšomis, ir

 3) kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, ir

 4) apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, ir

 5) papildomai Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis Vyriausybės nustatytais terminais kompensuojant Vyriausybės nustatytą, tačiau ne didesnę kaip 25 procentų, investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalį, jeigu įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, ir

 6) apmokant savivaldybėms tenkančias jų nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas arba šias išlaidas ir įmokas kompensuojant, jeigu jas savo lėšomis apmokėjo savivaldybė ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1040, Vilnius

 Svarbios ištraukos:

  „2.5. Butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama:

 a)               100 procentų faktinių išlaidų, tenkančių atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais) sutartis sudaryta iki 2015 m. spalio 1 d.: apmokama arba kompensuojama suma neturi viršyti 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 3 000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas nuo 1 000 iki 3 000 kv. metrų; 8 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1 000 kv. metrų; kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane;

 b)              Jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais) sutartis sudaryta po 2015 m. spalio 1 d., butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 50 procentų šiame papunktyje nurodytų išlaidų“.

 „2.51. Už statybos techninę priežiūrą, vykdytą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 2016 m. liepos 1 d., butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių išlaidų, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane. Nuo 2016 m. liepos 1 d. už statybos techninę priežiūrą apmokama arba kompensuojama 50 procentų šiame papunktyje nurodytų išlaidų.“

 „2.6. Už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, suteiktas iki 2016 m. liepos 1 d., butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,1 EUR/m2 per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, suteiktas nuo 2016 m. liepos 1 d., apmokama arba kompensuojama 50 procentų šiame papunktyje nurodytų išlaidų.“

 „20. Lengvatinis kreditas statybos rangos darbams atlikti teikiamas, kai Projekto administratorius finansuotojui pateikia investicijų planą, jeigu jis nebuvo pateiktas anksčiau, statybą leidžiančio dokumento kopiją, statybos rangos darbų sutarties patvirtintą kopiją, Agentūros išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos sutartis tinkama finansuoti, ir kitus finansuotojo nurodytus dokumentus. Agentūra, išduodama dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbų sutartis tinkama finansuoti, įsitikina, kad statybos rangos darbai nupirkti Nutarime nustatyta tvarka, nupirktų darbų kaina neviršija investicijų plane nustatytos statybos rangos darbų kainos ir nupirktų darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neviršija šių darbų kainos, nustatytos investicijų plane.

 Lengvatinio kredito lėšos gali būti naudojamos:

 a)               PVM ar jo daliai apmokėti, kai PVM turi sumokėti apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai, nurodyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnyje, jeigu tokie asmenys neturi teisės viso ar dalies mokėtino PVM įtraukti į PVM atskaitą. Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai turi raštu kreiptis į finansuotoją ir pateikti PVM apmokėjimo prašymą, kuriame nurodoma prašoma apmokėti PVM suma, priežastis, dėl kurios neturi teisės mokėtino PVM traukti į PVM atskaitą, banko sąskaita, į kurią turėtų būti pervedama apmokamo PVM suma. Kartu su prašymu apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai taip pat turi pateikti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemos atspausdintus paskutinių 6 mokestinių laikotarpių (jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų (forma FR0600) pateiktų dokumentų kortelių išrašus ir pačių deklaracijų nuorašus (jeigu apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kitoks nei kalendorinis mėnuo, turi būti pateikiami paskutinių 4 mokestinių laikotarpių išrašai ir nuorašai). Lengvatinio kredito lėšas PVM ar jo daliai apmokėti finansuotojas perveda į PVM apmokėjimo prašymą pateikusio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nurodytą sąskaitą.

 b)              Avansiniams mokėjimams, ne didesniems kaip 30 procentų suteikto kredito sumos, jeigu avansinis mokėjimas numatytas statybos rangos darbų sutartyje ir rangovas finansuotojui pateikia avansinio mokėjimo dydžio sumos banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Avansinis mokėjimas pervedamas rangovui.

 Ar lengvatinis kreditas naudojamas pagal paskirtį, kontroliuoja finansuotojas.

Apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) naudą

 

Palyginamieji duomenys rengti remiantis oficialia UAB "Šakių šilumos tinklai" informacija

 

Valstybės remiamų asmenų kredito gavėjo atmintinė

(2015 m. gruodžio 11 d.)

Kam ir kokiam laikotarpiui suteikiama parama?

Parama suteikiama tiems buto savininkams, kuriems suteiktas kreditas daugiabučio namo atnaujinimui ir kuriems savivaldybė yra nustačiusi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (toliau – paramos gavėjas). Kredito ir palūkanų šie asmenys nemoka, visos įmokos apmokamos iš valstybės biudžeto ir šildymo, ir nešildymo sezonų metu.

Kas ir kokius žingsnius turi padaryti, kad parama būtų suteikta?

Paramos gavėjas:

Iškart po kredito sutarties pasirašymo kreipiasi į savivaldybės seniūniją, kurios teritorijoje yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą.

Pateikia nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus (teirautis seniūnijoje).

Prieš pateikiant prašymą pirmą kartą reikėtų kreiptis į namo valdytoją (bendrijos (valdybos) pirmininką, jungtinės veiklos sutarties pagrindu įgaliotą atstovą arba daugiabutį namą administruojančios įmonės atstovą) ir paprašyti išduoti raštą, patvirtinantį, jog paramos gavėjas dalyvauja būsto atnaujinimo programoje. Šiame rašte taip pat privalo būti nurodyta:

kreditą būsto atnaujinimui suteikusi finansinė institucija;

kredito grąžinimo laikotarpis;

prašymą teikiančiam buto savininkui tenkanti kredito dalis;

kredito likutis;

kredito grąžinimo grafikas. Tokį grafiką sudaro bankas ir tik tuomet, kai išmokama bent dalis kredito.

Jei paramos gavėjas dėl valstybės paramos gavimo į savivaldybę kreipiasi ne pirmą kartą, tokio rašto pateikti nereikia.

Savivaldybės administracija:

Gavusi prašymą ir visus reikalingus dokumentus, juos įvertina ir per 10 darbo dienų paramos gavėjui išduoda Pažymą dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą (toliau – Pažyma).

Paramos gavėjas:

Pažymą, kurią išdavė savivaldybė, pateikia namo valdytojui.

Namo valdytojas:

Pažymą, kurią gavo iš paramos gavėjo, pateikia kredito sutartį administruojančiam banko vadybininkui.

**Jei jums patogiau, Pažymas galite pateikti artimiausiame banko klientų aptarnavimo padalinyje, kurio darbuotojai perduos jas kredito vadybininkui.

Bankas:

Gautas Pažymas kopijuoja, originalus grąžina namo valdytojui.

Pasibaigus gautos Pažymos galiojimo laikotarpiui, per 10 darbo dienų pateikia raštą namo valdytojui. Šiame rašte nurodoma, kokio dydžio kreditas ir palūkanos priskaičiuoti paramos gavėjui per tą laikotarpį, kurį galioja savivaldybės išduota Pažyma.

Namo valdytojas:

Per 5 darbo dienas kreipiasi į savivaldybę ir pateikia banko išduotą raštą, nustatytos formos paraišką ir kitus dokumentus (teiraukitės savivaldybėje).

Savivaldybė:

Per 10 darbo dienų patikrina pateiktą informaciją ir perveda mokėtiną kredito ir palūkanų sumą į namo valdytojo nurodytą sąskaitą banke.

Bankas: Gautomis iš savivaldybės lėšomis padengia paramos gavėjui priskaičiuotą kredito dalį ir palūkanas.

Svarbu: Savivaldybė apmoka kredito dalį ir palūkanas už laikotarpį, kuris nurodytas paramos gavėjui išduotoje Pažymoje. Kai Pažymos galiojimo terminas baigiasi, paramos gavėjas kreipiasi į savivaldybę pakartotinai.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ inžinierius Giedrius Pulokas surengė pakartotinius susirinkimus su Šakių rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo (modernizavimo) 2013-2020 m. programos II etapo daugiabučių namų V.Kudirkos g. 80, V.Kudirkos g. 41, Gimnazijos 34, Draugystės takas 3 Šakiuose, Suvalkiečių g. 6 Gelgaudiškyje, Kauno g. 15, 15B ir 1 Lekėčiuose butų savininkais. Pakartotinio pritarimo reikia sumažėjus valstybės paramai iki 35 proc.